Pomiń i przejdź do treści

Tag: ubezpieczenie upraw rolnych

Jak dobrze ubezpieczyć ziemniaki?

13 kwietnia 2023

Jak dobrze ubezpieczyć ziemniaki?

Niewątpliwie uprawa ziemniaków jest wymagająca, ponieważ oprócz odpowiedniej agrotechniki należy zapewnić tej uprawie żyzną glebę, dużą ilość wody i składników odżywczych oraz wykonać szereg zabiegów zabezpieczających przed chorobami lub szkodnikami. Podstawowym ryzykiem, od którego należy ubezpieczyć plantacje to gradobicie, natomiast resztę ryzyk można dostosować do specyfikacji produkcji, np. ubezpieczenie ziemniaków wczesnych poszerzyć o przymrozki wiosenne, a ziemniaki odmian późnych o ryzyko deszczu nawalnego, tak aby zapewnić płynność finansową gospodarstwa po wystąpieniu szkody.

Przejdź do wpisu
Jak dobrze ubezpieczyć zboża?

30 marca 2023

Jak dobrze ubezpieczyć zboża?

Prowadzenie uprawy zbóż związane jest z wieloma zabiegami, począwszy od odpowiedniego przygotowania gleby, siew, nawożenie i, co bardzo ważne, ochronę przed chwastami, chorobami oraz szkodnikami. Niezbędnym elementem zarządzania ryzykiem jest także odpowiednie zabezpieczenie przed skutkami gradu, huraganu, mrozu czy ognia.

Przejdź do wpisu
Jak dobrze ubezpieczyć buraki cukrowe?

22 marca 2023

Jak dobrze ubezpieczyć buraki cukrowe?

Parametrami użytkowymi buraka cukrowego są plony korzeni i cukru oraz wydajność wykrystalizowanej sacharozy (%), tzw. polaryzacja. Tylko VH POLSKA gwarantuje dodatkowe odszkodowanie w wysokości nawet 12% sumy ubezpieczenia ze względu na spadek polaryzacji buraka cukrowego.

Przejdź do wpisu
Wiosenny sezon ubezpieczeń upraw 2023

3 marca 2023

Wiosenny sezon ubezpieczeń upraw 2023

6 marca otwieramy tegoroczny, wiosenny, sezon ubezpieczeń upraw rolnych. W tym roku, podobnie jak w ubiegłych latach, rolnicy będą mogli dobrać odpowiednią ochronę z linii produktu Secufarm® Lato, ubezpieczając swoje uprawy od takich ryzyk jak przymrozki wiosenne, grad, deszcz nawalny, huragan czy ogień. Ubezpieczenia dostępne będą w pakietach: grad; grad, przymrozki wiosenne; grad, deszcz nawalny, huragan; grad, […]

Przejdź do wpisu
Deszcz nawalny w kukurydzy, oględziny pośrednie

29 czerwca 2021

Deszcz nawalny w kukurydzy, oględziny pośrednie

Wielu szkód w uprawach nie da się oszacować podczas pierwszej wizyty, czasami konieczna jest druga wizyta, niekiedy rzeczoznawcy przyjeżdżają na pole kilka razy i obserwują rozwijające się rośliny, aby oszacować rzeczywiste straty w uprawach.
Procedurę likwidacji szkód opisujemy w kolejnym artykule, tym razem wróciliśmy na pole, gdzie byliśmy pod koniec maja po ulewnych deszczach aby sprawdzić w jakiej kondycji są rośliny, które w momencie uszkodzenia dopiero kiełkowały.

Przejdź do wpisu
Deszcz nawalny uszkodził plantacje kukurydzy

1 czerwca 2021

Deszcz nawalny uszkodził plantacje kukurydzy

Deszcz nawalny był tak silny, że miejscami dochodziło do podtopień gospodarstw lub zalania okolicznych pól uprawnych. W tym okresie najbardziej narażonymi roślinami na działanie takiego zjawiska są młode, dopiero wschodzące siewki kukurydzy.

Przejdź do wpisu
Uszkodzenia buraków cukrowych

20 maja 2021

Uszkodzenia buraków cukrowych

Uprawy buraka cukrowego w sezonie 2021 borykają się z trudnymi warunkami pogodowymi. Chłód, opóźniona wegetacja i silne wiatry budzą obawy rolników o zachowanie odpowiedniej obsady.

Przejdź do wpisu
Ujemne skutki przezimowania a stan upraw rolnych

15 kwietnia 2021

Ujemne skutki przezimowania a stan upraw rolnych

Wczesna wiosna do idealny moment na ostateczną ocenę stanu ozimin. Jakie największe problemy są dostrzegalne w tych uprawach? Czy oby na pewno oziminy przezimowały bez zastrzeżeń?
W tym sezonie z uwagi na przebieg zimy najniebezpieczniejsze okazały się efekty wyprzenia oraz wymoknięcia.
Większość szkód spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania odnotowano w Polsce Centralnej, Północnej oraz Północno-Wschodniej.
Szacunkowa ilość pól zakwalifikowanych do przeorania raczej nie przekracza 4-5% w skali całego kraju.

Przejdź do wpisu
Stan ozimin w pierwszych dniach marca

4 marca 2021

Stan ozimin w pierwszych dniach marca

Pod koniec lutego prawie w całej Polsce temperatury przekroczyły 10°C co spowodowało szybki proces topnienia śniegu imożliwa była pierwsza lustracja upraw pod kątem przezimowania. Podczas oceny rzeczoznawcy VH Polska zwracali uwagę przede wszystkim na obsadę roślin, stan systemu korzeniowego, dodatkowo zwracali uwagę na stopień porażenia chorobowego oraz symptomy niedoborów składników pokarmowych. Obserwacje prowadzone były na wybranych polach w całej Polsce.

Przejdź do wpisu