Pomiń i przejdź do treści

Początek jesiennego sezonu ubezpieczeń upraw 2021

Jesienny sezon ubezpieczeń upraw 2021 – od kiedy?

Już od 1 października rolnicy będą mogli ubezpieczyć swoje uprawy w VH Polska.

W jesiennym sezonie ochroną będą mogły być objęte uprawy zbóż ozimych (pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime) oraz uprawy rzepaku ozimego. Rolnicy będą mieli możliwość dobrania odpowiedniej ochrony z linii Produktu Secufarm® Zima ubezpieczając ujemne skutki przezimowania, grad, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny i huragan.

Ubezpieczenia zarówno dla rzepaku i zbóż dostępne będą w pakietach:

  • grad;
  • grad, ujemne skutki przezimowania;
  • grad, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania;
  • grad, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, deszcz nawalny, huragan

Każdy z pakietów może zostać rozszerzony o niepodlegające dopłatom ryzyko ognia.

Ubezpieczenie ujemnych skutków przezimowania oferowane będzie z ryczałtem wypłaty odszkodowania na poziome 15% lub 25% sumy ubezpieczenia. Odpowiedzialność za szkody może rozpocząć się już od 8% ubytku w plonie, pod warunkiem wykupienia dodatkowej klauzuli. Okres ochrony, w przypadku ryzyka ujemnych skutków przezimowania, trwa od 1 grudnia do 30 kwietnia. Z kolei w pakietach zawierających ryzyko przymrozków wiosennych, po wybraniu nieodpłatnej klauzuli specjalnej odpowiedzialność VH Polska za przymrozki rozpoczyna się już od 21marca pod warunkiem osiągnięcia przez rośliny określonych faz rozwojowych zależnych od rodzaju uprawy i trwa do 30 czerwca.

Niezmiennie, w takich ryzykach jak grad, deszcz nawalny, huragan odpowiadamy za szkody do 100% sumy ubezpieczenia, nie stosujemy również udziałów własnych. Ubezpieczenia sprzedawane przez VH Polska, podobnie jak w poprzednim sezonie, oferowane będą z dopłatą budżetu państwa w wysokości 65%.

Jedyny taki ubezpieczyciel

„Jako jedyny ubezpieczyciel w Polsce zajmujemy się wyłącznie ubezpieczeniem upraw. Nie prowadzimy w naszej ofercie innych ubezpieczeń, taką strategię reprezentujemy od samego początku istnienia firmy i konsekwentnie trzymamy się jej, również na pozostałych europejskich rynkach. Opiekujemy się klientem, pośrednikiem ubezpieczeniowym oraz wykonujemy czynności likwidacyjne tylko w obszarze upraw – mamy niezbędną do tego wiedzę, czas, siły i środki. Czy model ubezpieczyciela specjalistycznego może w Polsce się sprawdzić, uważam, że tak. Widzimy już tego pierwsze owoce po kilku sezonach działania. Niebawem rozpoczynamy kolejny sezon ubezpieczeń. Pośrednicy mogą już przygotowywać oferty ubezpieczenia upraw. Od 1 października ruszamy z wystawianiem polis. Będziemy zabezpieczać najistotniejsze potrzeby rolników związane z zarządzaniem ryzykiem pogodowym. Ten sezon zapowiada się dużo spokojniej niż ubiegłe, a to z uwagi na znaczne zwiększenie puli na dopłaty do składek (dodatkowe 500 mln złotych). Rolnikom pozostaje więc życzyć udanych prac polowych, w tym maksymalnej ochrony, również ubezpieczeniowej. Pośrednikom ubezpieczeniowym zaś spokojnego sezonu, merytorycznej obsługi rolników i okazji do wytłumaczenia zakresu ochrony bez zbędnej presji czasu i wizji dopłat kończących się natychmiast po otwarciu sprzedaży.” – Andrzej Janc, dyrektor sprzedaży VH Polska

Na polach trwają intensywne prace

Zanim jednak uprawy znajdą się na wykazie w umowie ubezpieczenia muszą zostać zasiane oraz osiągnąć stadium rozwojowe kwalifikujące je do objęcia ochroną. Ten sezon nie należał i nie należy do łatwych.

„Rolnicy prowadzą obecnie intensywne przygotowania związane z zasiewami zbóż ozimych. Obok tego na polach rzepaku ozimego toczą walkę o zabezpieczenie przed szkodnikami i chorobami – w tym roku walka jest szczególnie intensywna jeśli chodzi o naloty śmietki kapuścianej. Ważne, aby szkodniki czy choroby nie zniweczyły pracy rolnika już na początku, zwłaszcza że nakłady ponoszone w okresie jesiennym są znacznie wyższe niż latach ubiegłych.

O ile zapobieganie szkodnikom i chorobom, czasami tylko w ograniczonym stopniu, jest możliwe, o tyle wpływu na ryzyka pogodowe rolnicy nie mają, w tym przypadku pomóc może tylko odpowiednio dobrana ochrona ubezpieczeniowa. Oczywiście, ważny jest dobór odmian, stanowisko, przedplon, prowadzone zabiegi agrotechniczne, ale jeżeli zima nie będzie sprzyjająca to na plony nie będzie co liczyć. Nic tylko agregat i myśleć o nowym zasiewie. Nawet jeżeli uprawy przezimują prawidłowo to wegetacja może ruszyć wcześniej i rośliny napotkają przymrozki wiosenne we wrażliwych fazach rozwojowych. Potem jeszcze deszcze nawalne, gradobicia oraz huragany. Jak będzie gorąco i sucho to ogień na polu może też się przytrafić. Pogoda jest nieprzewidywalna, najlepszym postępowaniem, aby uchronić się przed skutkami jej negatywnego działania jest wybór odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej Zapraszamy do kontaktu z VH Polska. Współpracujący z nami pośrednicy ubezpieczeniowi dobiorą najlepszy możliwy zakres ochrony ubezpieczeniowej w przystępnej dla klienta cenie.”– Andrzej Janc, dyrektor sprzedaży VH Polska

Ubezpieczenie upraw rolnych 2021 – do kiedy?

Z uwagi na wysoką pulę dopłat przeznaczoną w tym roku na ubezpieczenia upraw ( 400 milionów od początku roku i dodatkowe 500 milionów zarezerwowanych na ten cel we wrześniu) rolnicy nie powinni obawiać się że środki na dopłaty szybko się wyczerpią. Dotowane ubezpieczenia upraw w VH Polska dostępne będą od 1 października do 30 listopada, sezon jesiennych ubezpieczeń w roku 2021 będzie więc trwał długo, dając czas na spokojny wybór odpowiedniego pakietu ochrony.