Oferujemy indywidualne rozwiązania ubezpieczeniowe w ramach Secufarm®

Ubezpieczenia roślin oleistych ozimych

W ramach produktów Secufarm® oferowanych przez VH Polska rolnicy mogą ubezpieczyć uprawy ozime, w tym rzepak, korzystając z dofinansowania składki ubezpieczenia z budżetu państwa w wysokości do 65%. W roku 2021 w jesiennym sezonie ubezpieczeń oferujemy ubezpieczenia od gradu oraz w pakietach zawierających ryzyko gradu oraz ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, huragan czy ogień. Dla takich ryzyk jak przymrozki wiosenne, grad, deszcz nawalny czy huragan maksymalna odpowiedzialność wynosi do 100% sumy ubezpieczenia. Okres ochrony w przypadku ryzyka ujemnych skutków przezimowania trwa od 1 grudnia do 30 kwietnia, natomiast za szkody z tytułu przymrozków wiosennych odpowiadamy od 15 kwietnia do 30 czerwca. W ubezpieczeniu ujemnych skutków przezimowania oferujemy ubezpieczenie upraw z odszkodowaniem ryczałtowym wynoszącym 15 lub 25% sumy ubezpieczenia.

ubezpieczenie rzepaku ozimego

Rzepak ozimy

Ryzyka:

 • Ubezpieczenie od huraganu
  Huragan
 • Ubezpieczenie od gradu
  Grad
 • Ubezpieczenie od deszczu nawalnego
  Deszcz nawalny
 • Ubezpieczenie od ognia
  Pożar
 • Ujemne skutki przezimowania
  Ujemne skutki przezimowania
 • Przymrozki wiosennne
  Przymrozki wiosenne

Ubezpieczenie rzepaku w sezonie jesiennym może obejmować swym zakresem szkody spowodowane między innymi ujemnymi skutkami przezimowania i przymrozkami wiosennymi.

Zakres ochrony

Poznaj zakres ochrony w ramach ubezpieczenia roślin oleistych ozimych

Ubezpieczone ryzyka Ujemne skutki przezimowania Przymrozki wiosenne Grad Deszcz nawalny Huragan Ogień
Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Dopłata z budżetu państwa Tak Tak Tak Tak Tak -
Początek ubezpieczenia Po 14 dniach karencji, ale nie wcześniej niż od 1 grudnia Po 14 dniach karencji, ale nie wcześniej niż od 15 kwietnia Po 14 dniach karencji
Koniec ubezpieczenia 30 kwietnia 30 czerwca Z chwilą zbiorów, nie później niż do 15 listopada Z chwilą zbiorów, nie później niż do 15 września
Przedmiot ubezpieczenia Plon główny rośliny
Odpowiedzialność od Odszkodowanie ryczałtowe 15% lub 25% sumy ubezpieczenia Już od 8% ubytku w plonie przy wykupieniu klauzuli szczególnej
Odpowiedzialność do 100%
Odszkodowanie ryczałtowe w przypadku przeorania 25% sumy ubezpieczenia jeżeli do szkody doszło w stadium 29 BBCH dla zbóż ozimych/rzepaku ozimego (faza krzewienia/ koniec tworzenia pędów bocznych), 09 BBCH dla pozostałych roślin (wydostawanie się liści, liścieni lub pochewki liściowej)
Odpowiedzialność za wyleganie w zbożach n.d. 15% sumy ubezpieczenia za szkody, które powstały od 60 do 85 stadium BBCH (od początku kwitnienia do dojrzałości woskowej miękkiej) n.d.
Udział własny Nie

Dokumenty do pobrania

Pozostałe dokumenty do pobrania (w tym archiwalne) znajdziesz w zakładce Wsparcie.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach rolnych na zimę

Poznaj zakres ubezpieczeń i sprawdź jakie są czynniki ryzyka dla poszczególnych upraw

Zboża ozime

Na jesienny sezon ubezpieczeń upraw przygotowaliśmy ofertę ubezpieczenia dla ozimych odmian takich zbóż jak pszenica, pszenżyto, jęczmień i żyto.

Czytaj więcej

Zgłoś szkodę

Możesz zgłosić szkodę w wybrany przez Ciebie sposób.

Skontaktuj się z nami:

Wypełnij formularz online

Zgłoś szkodę