Pomiń i przejdź do treści
200 lat vereinigte hagel 200 lat vereinigte hagel

200 lat VEREINIGTE HAGEL

Rok 2024 jest wyjątkowy dla VEREINIGTE HAGEL. W tym roku chcemy spojrzeć wstecz na 200 lat naszej historii. W 1824 r., w posiadłości Kohren-Salis niedaleko Lipska, dr Wilhelm Leberecht Crusius założył „Towarzystwo Ubezpieczeń od Szkód Spowodowanych Gradem w Królestwie Saksonii”. Celem tej firmy, która później przyjęła nazwę Leipziger Hagelversicherung, było zapewnienie rolnikom stabilnego ubezpieczenia od szkód spowodowanych gradem.

W 1889 r.  w Berlinie założono Norddeutsche Hagelversicherung, które rozszerzyło swoją działalność na wszystkie kraje związkowe Konfederacji Północnoniemieckiej. Celem było zaoferowanie ochrony ubezpieczeniowej wszystkim rolnikom bez wykluczania bardziej szkodowych regionów.

W 1993 roku te dwie firmy połączyły się, tworząc VEREINIGTE HAGEL, dzisiejszego lidera na niemieckim i europejskim rynku ubezpieczeń upraw.

Chcemy świętować tę 200. rocznicę ze wszystkimi naszymi członkami, partnerami i pracownikami. Zachęcamy Państwa do prześledzenia naszej historii, nierozerwalnie związanej z europejskim rolnictwem. Jesteśmy dumni, że po dwóch stuleciach nadal przyświecają nam cele i standardy naszych ojców założycieli!

1824

dr Heinrich Wilhelm Leberecht Crusius

1824
Założenie Leipziger Hagel

W 1824 r. w Lipsku dr Heinrich Wilhelm Leberecht Crusius założył Towarzystwo Ubezpieczeń od Szkód Spowodowanych Gradem w Królestwie Saksonii (Hagelschädenversicherungsgesellschaft im Königreich Sachsen).Celem tej firmy, która później stała się znana jako Leipziger Hagelversicherung, było zapewnienie lokalnym rolnikom ochrony ubezpieczeniowej ich upraw.

1869
1869
Założenie Norddeutsche Hagel w Berlinie

Nowopowstałe towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych stawiało sobie za cel ubezpieczanie rolników we wszystkich krajach związkowych przede wszystkim w celu dywersyfikacji ryzyka i tym samym wzrostu bezpieczeństwa ubezpieczonych członków.

1891-1895

Traktat państwowy z Wirtembergią

1891-1895
Traktaty państwowe z Badenią i Wirtembergią

Kraje związkowe Badenii i Wirtembergii zawarły pierwsze partnerstwo publiczno-prywatne z Norddeutsche Hagel mające na celu wsparcie finansowe rolników przy opłacaniu składek ubezpieczeniowych. Wcześniej, z uwagi na bardzo wysokie ryzyko gradowe, w tych rejonach nie była praktycznie dostępna oferta ubezpieczeń upraw.

1918/1922-24
1918/1922-24
Konsekwencje I wojny światowej i okres hiperinflacji

Podobnie jak inni ubezpieczyciele, Leipziger Hagel i Norddeutsche Hagel musiały zmagać się z ogromną dewaluacją pieniądza. Wraz z pierwszą falą dewaluacji w 1921 roku suma ubezpieczenia Leipziger Hagel wzrosła do 922 milionów marek, rok później do 4 miliardów marek, a ostatecznie do 797 miliardów marek w 1923 roku. Mimo ogromnych trudności i spadku zaufania do instytucji finansowych należy zauważyć, że obie firmy dzieki podjętym działaniom obroniły swoją pozycję na rynku, co jasno wynika z komunikatu prasowego z okazji 100-lecia Leipziger Hagel w 1924 r.: „Firma jest jedną z najbardziej szanowanych instytucji w branży ubezpieczeniowej”.

1945

Siedziba Leipziger Hagel w Hanowerze

1945
Wznowienie działalności po II wojnie światowej

Nowa siedziba Leipziger Hagel w Hanowerze oraz przeniesienie siedziby Norddeutsche Hagel do Giessen.

1984
1984
Gradobicie w Monachium

Najpoważniejsze w skutkach gradobicie odnotowane w branży ubezpieczeniowej. Straty, jakie spowodowało, przekraczały 94 miliony DM, a roszczenia do Norddeutsche Hagel wyniosły 19 milionów DM. Największa kula gradowa miała średnicę 9,5 cm i ważyła około 300 g. Burza pozostawiła po sobie warstwę gradu o grubości 20 cm, która rozmarzła dopiero następnego dnia.

1989
1989
Ponowne zjednoczenie Niemiec
Rozpoczęcie działalności w Luksemburgu

W dniu 9 listopada 1989 r. była NRD otworzyła granicę wewnątrzniemiecką, a niecały rok później, 3 października 1990 r., nastąpiło zjednoczenie. Na terenach Niemiec Wschodnich swoją działalność ubezpieczeniową intensywnie prowadziło Norddeutsche Hagel, w którego zarządzie zasiadał dr Rainer Langner.

1992

Ray MacSharry

1992
Reforma MacSharry'ego

Pierwsza szeroko zakrojona reforma wspólnej polityki rolnej, która przekształciła system wspierania rynku w system bezpośredniego wspierania dochodów rolników, po raz pierwszy wprowadzając płatności bezpośrednie. Spowodowany reformą spadek cen produktów rolnych wpłynął na obniżenie sum ubezpieczenia o 20–30%, tym samym stawiając całą branżę ubezpieczeniową przed dużym wyzwaniem.

1993
1993
Powstaje VEREINIGTE HAGEL

Poprzez połączenie Norddeutsche Hagel i Leipziger Hagel powstaje VEREINIGTE HAGEL z siedzibą w Giessen. Początkowo zatrudnionych w nim jest 160 osób, w pierwszym roku swojego istnienia firma osiągnęła udział w rynku na poziomie 58%, co odpowiadało sumie ubezpieczenia w wysokości 8,4 mld DM.

1995

Siedziba Gartenbau-Versicherung w Wiesbaden

1995
Powstaje Grupa AgroRisk

VEREINIGTE HAGEL i Gartenbau-Versicherung rozpoczęły współpracę, łącząc wiedzę z zakresu rolnictwa i ogrodnictwa. Działające niezależnie Towarzystwa uzupełniają wzajemnie swoje oferty kierowane do rolników i ogrodników.

1996
1996
Przejęcie Kölnische Hagelversicherung

Reformy rolne spowodowały zmniejszenie ubezpieczonych areałów i sum ubezpieczenia, co w połączeniu z rosnącą szkodowością dla niektórych Towarzystw oznaczało spadek rentowności. Konsekwencją tych zmian było włączenie Kölnische Hagelversicherung do VEREINIGTE HAGEL.

1999
1999
Początek działalności w Polsce

Od połowy lat 90-tych rolnicy z Europy Zachodniej coraz aktywniej angażowali się w Polsce. To właśnie członkowie VEREINIGTE HAGEL zwrócili się do swojego towarzystwa ubezpieczeniowego z prośbą o zagwarantowanie ochrony ubezpieczeniowej również na terenie Polski.

2002
2002
Rozpoczęcie działalności we Włoszech
Wprowadzenie systemu zarządzania @gronomis

Od 2002 roku włoscy plantatorzy winorośli i sadownicy mogli ubezpieczać się w VEREINIGTE HAGEL. Poszerzająca się oferta i rosnące zainteresowanie na rynku doprowadziły do założenia w 2005 roku oddziału, którego siedziba znajduje się w Weronie…

2007
2007
Założenie oddziału w Holandii

Holenderski oddział ma siedzibę w Smilde. Ze względu na niewielki obszar kraju, rolnictwo jest bardzo intensywne. Pod względem wartości, Holandia jest drugim największym eksporterem świeżych owoców i warzyw na świecie po Hiszpanii. Wśród upraw przeważają uprawy specjalne jak owoce czy warzywa.

2008
2008
Wprowadzenie ubezpieczeń Secufarm®
Założenie oddziału na Litwie

VEREINIGTE HAGEL wprowadziło ubezpieczenie od wielu ryzyk. W ramach pakietowego ubezpieczenia Secufarm® rolnicy mogą ubezpieczyć się nie tylko od gradu, ale również huraganu, deszczu nawalnego, przymrozków czy ujemnych skutków przezimowania.

Rok 2008, poza otwarciem oddziału na Litwie, to również początek działalności ubezpieczeniowej w Danii.

2012
2012
Rozpoczęcie działalności w Belgii i na Łotwie

Rolnicy łotewscy i belgijscy od 2012 roku mogą korzystać z ochrony udzielanej przez VEREINIGTE HAGEL. W tych krajach ubezpieczenia oferowane są w ramach zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej.

2014
2014
Wprowadzenie mobilnej, cyfrowej likwidacji szkód (MODIS)

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym rzeczoznawcy VEREINIGTE HAGEL mogą wykonywać swoja pracę szybko i dokładnie, a sam proces likwidacji szkody jest przez to ustandaryzowany i łatwy do nadzorowania.

2017
2017
Założenie oddziału w Chorwacji

Ponad połowa powierzchni Chorwacji to tereny rolnicze. Głównym obszarem upraw jest kontynentalna część kraju, zwłaszcza region Slawonii, który rozciąga się od południa Węgier do Bośni i jest znany jako „spichlerz Chorwacji”…

2020
2020
Wprowadzenie na rynek marki meteosol®

Marka meteosol®, powstała dzięki współpracy VEREINIGTE HAGEL i Kachelmann GmbH. To profesjonalny system służący do obserwowania i prognozowania pogody. W samych Niemczech znajduje się już ponad 1 000 stacji pogodowych marki meteosol® działających zgodnie z wymogami World Meteorological Organization.

2024
2024
Wprowadzenie nowego systemu zarządzania CRUSIUS

Jubileuszowy, 200. rok naszej działalności, jest dla nas zarówno okazją do spojrzenia wstecz, na naszych poprzedników, ale również do odpowiedzialnego przygotowania się do tego co przyniosą nam kolejne lata.