Pomiń i przejdź do treści
ubezpieczenia warzyw ubezpieczenia warzyw

Ubezpieczenia warzyw

Ubezpieczane uprawy warzyw

ubezpieczenie cebuli

Warzywa cebulowe

Grad

Przedmiot ubezpieczenia: części warzyw użytkowane gospodarczo w postaci cebul, z uwzględnieniem szczypioru lub liści. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, możliwe doubezpieczenie zwiększenia kosztów sortowania.

Uprawy:

 • cebula na zbiór suchy
 • cebula ze szczypiorem (dymka)
Uprawy cebuli są bardzo wrażliwe na szkody spowodowane gradem. W ramach produktu Secufarm ® możesz ubezpieczyć cebulę uprawianą na suchy zbiór, cebulę ze szczypiorem od ryzyka gradu. Dopłaty do ubezpieczeń mogą sięgać 65% składki. Odpowiedzialność w ubezpieczeniu tej uprawy rozpoczyna się od 10% ubytku w plonie do 90% sumy ubezpieczenia. W VH POLSKA w ramach ubezpieczenia cebuli ochroną objęte są zarówno szkody ilościowe jak i jakościowe. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach klauzuli specjalnej może zostać rozszerzona o zwiększone koszty sortowania.

Warzywa kapustne

Grad

Przedmiot ubezpieczenia: główki z uwzględnieniem liści, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

Uprawy:

 • kapusta biała
 • kapusta pekińska
 • kapusta szpiczasta
 • kapusta czerwona
 • kalafior
 • brokuł
 • inne warzywa kapustne
ubezpieczenie marchewki

Warzywa korzeniowe

Grad

Przedmiot ubezpieczenia: korzenie, z uwzględnieniem naci, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

Uprawy:

 • marchew
 • pietruszka
 • rzodkiewka
 • seler
 • pasternak
 • buraki czerwone
 • inne warzywa korzeniowe

Warzywa liściowe

Grad

Przedmiot ubezpieczenia: główki, liście wraz z ogonkami

Uprawy:

 • sałaty polowe - miękkie/twarde
 • boćwina
 • szpinak
 • inne warzywa liściowe
ubezpieczenie ogórków

Warzywa psiankowate, dyniowate

Grad

Przedmiot ubezpieczenia: owoce

Uprawy:

 • pomidory
 • ogórki
 • dynie
 • patisony
 • cukinie
ubezpieczenie szparagów

Warzywa szparagowate/łodygowe

Grad

Przedmiot ubezpieczenia: łodygi

Uprawy:

 • szparagi na biały zbiór
 • szparagi na zielony zbiór
 • rabarbar
ubezpieczenie roślin strączkowych

Warzywa strączkowe

Grad

Przedmiot ubezpieczenia: świeże nasiona lub strąki

Uprawy:

 • fasolka szparagowa
 • bób na zielony zbiór
 • groszek na zielony zbiór

Warzywa

Poznaj zakres ubezpieczenia warzyw

Ubezpieczone ryzyka Grad
Dopłata z budżetu państwa Tak
Początek ubezpieczenia Po 14 dniach karencji, nie wcześniej niż od siewu lub zasadzenia
Koniec ubezpieczenia Z chwilą zbiorów, nie później niż do 15 listopada
Przedmiot ubezpieczenia Plon głowny rośliny
Odpowiedzialność za szkody ilościowe Tak
Odpowiedzialność za szkody jakościowe Tak
Odpowiedzialność od Już od 10 % ubytku w plonie
Odpowiedzialność do 90% sumy ubezpieczenia
Udział własny 10% wartości szkody
Zniesienie udziału własnego Nie
 • Ubezpieczenie od gradu
 • Ubezpieczenie od huraganu
 • Przymrozki wiosenne
 • Ubezpieczenie od deszczu nawalnego
 • Ubezpieczenie od ognia

Grad

Oznacza szkody powstałe wskutek opadu atmosferycznego składającego się z bryłek lodu.

Symptomy: obicia, ścięcia, rozcięcia, zgięcia, złamania, popękania roślin lub ich części. Przeczytaj więcej o ubezpieczeniu od gradu.

Huragan

Oznacza szkody powstałe w wyniku działania wiatru o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s, którego działanie wyrządza masowe szkody; pojedyncze szkody uważa się za spowodowane przez huragan, jeżeli w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono działanie huraganu.

Symptomy: rośliny lub części roślin zostają wyrwane z korzeniami, złamane, potłuczone, połamane, zniszczone, popękane, pościerane, zmiażdżone lub obtłuczone. Przeczytaj więcej o ubezpieczeniu od huraganu.

Przymrozki wiosenne

Oznaczają szkody spowodowane przez obniżenie się temperatury poniżej 0°C, w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 30 czerwca, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu głównego lub jego części.

Symptomy: uszkodzenia tkanek w formie zamarznięcia lub pękania komórek, wskutek czego rośliny lub części roślin obumierają lub zostają uszkodzone w taki sposób, że nie wykształci się już z nich żaden plon, w szczególności żaden owoc lub rozwinie się z nich tylko plon ze śladami działania przymrozku wiosennego. Przeczytaj więcej o ubezpieczeniu od przymrozków wiosennych.

Deszcz nawalny

Oznacza szkody powstałe wskutek deszczu o współczynniku wydajności o wartości co najmniej 4; w przypadku braku możliwości ustalenia tego współczynnika bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniach deszczu nawalnego.

Symptomy: rośliny lub części roślin zostają bezpośrednio przez deszcz nawalny pozginane, połamane, popękane lub obtłuczone. Przeczytaj więcej o ubezpieczeniu od deszczu nawalnego.

Ogień

Oznacza szkody na skutek działania ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile.

Symptomy: rośliny lub ich części zostają spalone, osmolone lub wykazują, jako skutek pożaru, uszkodzenia spowodowane sadzą lub dymem. Przeczytaj więcej o ubezpieczeniu od ognia.

Ujemne skutki przezimowania

Oznaczają szkody spowodowane wymarznięciem, wymoknięciem, wyprzeniem, wysmaleniem lub wysadzeniem roślin, w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 kwietnia, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin, lub całkowitej utracie plonu głównego lub jego części

Symptomy: wymarznięcia, wysmalenia, wyprzenia, wymoknięcia, wysadzanie roślin. Przeczytaj więcej o ubezpieczeniu od ujemnych skutków przezimowania.

Dowiedz się więcej

Secufarm® Lato

Dowiedz się więcej

Secufarm® Zima

Dowiedz się więcej

Aktualności

Dowiedz się więcej

Dokumenty do pobrania

Ogólne warunki ubezpieczenia upraw rolnych do umów zawartych od dnia 01.01.2024

OWU/VHPolska/2/2024

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia upraw rolnych do umów zawartych do dnia 31.12.2023

0-035/Kl-Pl/11.02.2020

Pobierz

Ustandaryzowany dokument

Ubezpieczenie upraw rolnych

Pobierz

Folder informacyjny

Ubezpieczenie upraw rolnych

Pobierz

Wykaz upraw xlsx

Secufarm® Lato

Pobierz

Wykaz upraw pdf

Secufarm® Lato

Pobierz

Formularz zgłoszenia szkody

Edytowalny pdf

Pobierz

Statut Vereinigte Hagelversicherung VVaG

Pobierz

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Pobierz