Oferujemy indywidualne rozwiązania ubezpieczeniowe w ramach Secufarm®

Indywidualne rozwiązania ubezpieczeniowe w ramach

Linia Secufarm® to sprawdzone, dobrze znane w całej Europie produkty ubezpieczeniowe Vereinigte Hagelversicherung służące do zarządzania ryzykiem w gospodarstwie rolnym. Ubezpieczenia działają w modelu wsparcia dopłatą do składki z budżetu państwa dla określonych upraw i określonych ryzyk. Skonstruowane zostały tak, aby odpowiedzieć na potrzeby rolników produkujących na rynek, jak i wytwarzających produkty rolne na własne potrzeby.

Indywidualne rozwiązania dla Twojego gospodarstwa

Secufarm® Lato

Ubezpieczymy ryzyka, które realnie zagrażają Twoim uprawom.

Huragan

Oznacza szkody powstałe w wyniku działania wiatru o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s, którego działanie wyrządza masowe szkody; pojedyncze szkody uważa się za spowodowane przez huragan, jeżeli w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono działanie huraganu.

Symptomy: rośliny lub części roślin zostają wyrwane z korzeniami, złamane, potłuczone, połamane, zniszczone, popękane, pościerane, zmiażdżone lub obtłuczone.

szkody w plonach kukurydza

szkoda spowodowana huraganem

w uprawie kukurydzy

szkody huraganowe w borówkach

szkoda spowodowana huraganem

w uprawie borówki

szkody huragan pszenica

szkoda spowodowana huraganem

pole pszenicy

Przymrozki wiosenne

Oznaczają szkody spowodowane przez obniżenie się temperatury poniżej 0°C, w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 30 czerwca, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu głównego lub jego części.

Symptomy: uszkodzenia tkanek w formie zamarznięcia lub pękania komórek, wskutek czego rośliny lub części roślin obumierają lub zostają uszkodzone w taki sposób, że nie wykształci się już z nich żaden plon, w szczególności żaden owoc lub rozwinie się z nich tylko plon ze śladami działania przymrozku wiosennego.

skutki przymrozków w rzepaku

Szkoda spowodowana wiosennymi przymrozkami

w uprawie rzepaku

skutki wiosennych przymrozków

Szkoda spowodowana wiosennymi przymrozkami

w uprawie rzepaku

Grad

Oznacza szkody powstałe wskutek opadu atmosferycznego składającego się z bryłek lodu.

Symptomy: obicia, ścięcia, rozcięcia, zgięcia, złamania, popękania roślin lub ich części.

szkody w plonach

Szkoda spowodowana gradem

w uprawie cebuli

szkody w plonach rolnych sałata

Szkoda spowodowana gradem

w uprawie sałaty

szkody w truskawkach

Szkoda spowodowana gradem

w uprawie truskawki

szkody huraganowe w borówkach

Szkoda spowodowana gradem

szkoda całkowita w uprawie borówki

Zgnilizna szyjki cebuli w efekcie uszkodzenia liści przez grad.

Szkoda spowodowana gradem

infekcja wtórna cebuli będąca skutkiem gradobicia

szkoda gradowa w rzepaku

Szkoda spowodowana gradem

silne uszkodzenia łuszczyn rzepaku po gradobiciu

Deszcz nawalny

Oznacza szkody powstałe wskutek deszczu o współczynniku wydajności o wartości co najmniej 4; w przypadku braku możliwości ustalenia tego współczynnika bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniach deszczu nawalnego.

Symptomy: rośliny lub części roślin zostają bezpośrednio przez deszcz nawalny pozginane, połamane, popękane lub obtłuczone.

szkody w plonach

Szkoda spowodowana deszczem nawalnym

w uprawie borówki

deszcz nawalny uszkodzenia plantacji kukurydzy

Szkoda spowodowana deszczem nawalnym

odkryte nasiono kukurydzy podczas kiełkowania

skutki deszczu nawalnego

Szkoda spowodowana deszczem nawalnym

pole po przejściu deszczu nawalnego

deszcz nawalny skutki w kukurydzy

Szkoda spowodowana deszczem nawalnym

kukurydza, zastoiska wodne po deszczu nawalnym

Ogień

Oznacza szkody na skutek działania ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile.

Symptomy: rośliny lub ich części zostają spalone, osmolone lub wykazują, jako skutek pożaru, uszkodzenia spowodowane sadzą lub dymem.

uprawa po pożarze widok z drona

Szkoda spowodowana ogniem

pogorzelisko - pole pszenicy zniszczone pożarem

szkody ogniowe pszenica

Szkoda spowodowana ogniem

spalone kłosy i leżące ziarna pszenicy

uprawa po pożarze

Szkoda spowodowana ogniem

symptomy działania ognia

Ubezpieczymy Twoje uprawy

Powierz to co dla Ciebie najważniejsze w doświadczone ręce.

Uprawy rolne lato

Znamy Twoje potrzeby i wiemy, jakie są największe zagrożenia dla Twojej pracy. Dlatego właśnie specjalizujemy się wyłącznie w ubezpieczeniach upraw od ryzyk pogodowych takich jak: grad, przymrozki, huragan, deszcz nawalny i ogień.

Czytaj więcej

Warzywa

Ubezpieczenie uwzględniające również utratę jakości warzyw.

Czytaj więcej

Owoce

Ubezpieczenie uwzględniające również utratę jakości owoców.

Czytaj więcej

Zgłoś szkodę

Możesz zgłosić szkodę w wybrany przez Ciebie sposób.

Skontaktuj się z nami:

Wypełnij formularz online

Zgłoś szkodę

Ustawienia prywatności

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne, podczas gdy inne pomagają nam ulepszyć stronę dla Państwa komfortu.

Niezbędne
Statystyki