Oferujemy indywidualne rozwiązania ubezpieczeniowe w ramach Secufarm®

Ubezpieczenia zbóż ozimych

Na jesienny sezon ubezpieczeń upraw przygotowaliśmy ofertę ubezpieczenia dla ozimych odmian takich zbóż jak pszenica, pszenżyto, jęczmień i żyto. W ramach produktów Secufarm® oferowanych przez VH Polska możliwe jest ubezpieczenie upraw z dopłatami budżetu państwa sięgającymi nawet 65%. Ochronę ubezpieczeniową w roku 2021 w sezonie jesiennym można wykupić od pojedynczego ryzyka w postaci gradu bądź w pakietach łączących grad i pozostałe ryzyka takie jak ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, huragan, deszcz nawalny czy ogień. W zależności od wybranego zakresu ochrony możliwa jest już wypłata odszkodowania od 8% ubytku w plonie. W przypadku ryzyka ujemnych skutków przezimowania okres ochrony trwa od 1 grudnia do 30 kwietnia, natomiast za szkody z tytułu przymrozków wiosennych odpowiedzialność trwa od 15 kwietnia do 30 czerwca. Za straty spowodowane wyleganiem w wyniku deszczu nawalnego bądź huraganu odpowiedzialność wynosi 15 % dla szkód powstałych w stadiach od 60 do 85 BBCH (od początku kwitnienia do dojrzałości woskowej miękkiej).

ubezpieczenie pszenicy

Pszenica

Ryzyka:

 • Ubezpieczenie od huraganu
  Huragan
 • Ubezpieczenie od gradu
  Grad
 • Ubezpieczenie od deszczu nawalnego
  Deszcz nawalny
 • Ubezpieczenie od ognia
  Pożar
 • Ujemne skutki przezimowania
  Ujemne skutki przezimowania
 • Przymrozki wiosennne
  Przymrozki wiosenne

Ubezpieczenie pszenicy ozimej dostępne jest od pojedynczego ryzyka gradu lub w pakietach obejmujących takie ryzyka jak ujemne skutki przezimowania czy huragan.

ubezpieczenie pszenżyta

Pszenżyto

Ryzyka:

 • Ubezpieczenie od huraganu
  Huragan
 • Ubezpieczenie od gradu
  Grad
 • Ubezpieczenie od deszczu nawalnego
  Deszcz nawalny
 • Ubezpieczenie od ognia
  Pożar
 • Ujemne skutki przezimowania
  Ujemne skutki przezimowania
 • Przymrozki wiosennne
  Przymrozki wiosenne

Ubezpieczenie pszenżyta ozimego dostępne jest od pojedynczego ryzyka gradu lub w pakietach obejmujących takie ryzyka jak ujemne skutki przezimowania czy huragan.

ubezpieczenie jęczmienia

Jęczmień

Ryzyka:

 • Ubezpieczenie od huraganu
  Huragan
 • Ubezpieczenie od gradu
  Grad
 • Ubezpieczenie od deszczu nawalnego
  Deszcz nawalny
 • Ubezpieczenie od ognia
  Pożar
 • Ujemne skutki przezimowania
  Ujemne skutki przezimowania
 • Przymrozki wiosennne
  Przymrozki wiosenne

Ubezpieczenie jęczmienia ozimego dostępne jest od pojedynczego ryzyka gradu lub w pakietach obejmujących takie ryzyka jak ujemne skutki przezimowania czy huragan.

\\pl-fs-1\E\folder_wspolny$\Marketing\BAZA ZDJĘĆ ZDROWYCH ROŚLIN + SZKOLENIA\BAZA ZDJĘĆ ZDROWYCH ROŚLIN\Jęczmień\Jęczmień ozimy_powiat szamotulski_09.05.2020\DSC_0092_2.jpg
ubezpieczenie żyta

Żyto

Ryzyka:

 • Ubezpieczenie od huraganu
  Huragan
 • Ubezpieczenie od gradu
  Grad
 • Ubezpieczenie od deszczu nawalnego
  Deszcz nawalny
 • Ubezpieczenie od ognia
  Pożar
 • Ujemne skutki przezimowania
  Ujemne skutki przezimowania
 • Przymrozki wiosennne
  Przymrozki wiosenne

Ubezpieczenie żyta ozimego dostępne jest od pojedynczego ryzyka gradu lub w pakietach obejmujących takie ryzyka jak ujemne skutki przezimowania czy huragan.

Zakres ochrony

Poznaj zakres ochrony oferowanych przez nas ubezpieczeń zbóż ozimych

Ubezpieczone ryzyka Ujemne skutki przezimowania Przymrozki wiosenne Grad Deszcz nawalny Huragan Ogień
Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Dopłata z budżetu państwa Tak Tak Tak Tak Tak -
Początek ubezpieczenia Po 14 dniach karencji, ale nie wcześniej niż od 1 grudnia Po 14 dniach karencji, ale nie wcześniej niż od 15 kwietnia Po 14 dniach karencji
Koniec ubezpieczenia 30 kwietnia 30 czerwca Z chwilą zbiorów, nie później niż do 15 listopada Z chwilą zbiorów, nie później niż do 15 września
Przedmiot ubezpieczenia Plon główny rośliny
Odpowiedzialność od Odszkodowanie ryczałtowe 15% lub 25% sumy ubezpieczenia Już od 8% ubytku w plonie przy wykupieniu klauzuli szczególnej
Odpowiedzialność do 100%
Odszkodowanie ryczałtowe w przypadku przeorania 25% sumy ubezpieczenia jeżeli do szkody doszło w stadium 29 BBCH dla zbóż ozimych/rzepaku ozimego (faza krzewienia/ koniec tworzenia pędów bocznych), 09 BBCH dla pozostałych roślin (wydostawanie się liści, liścieni lub pochewki liściowej)
Odpowiedzialność za wyleganie w zbożach n.d. 15% sumy ubezpieczenia za szkody, które powstały od 60 do 85 stadium BBCH (od początku kwitnienia do dojrzałości woskowej miękkiej) n.d.
Udział własny Nie

Dokumenty do pobrania

Pozostałe dokumenty do pobrania (w tym archiwalne) znajdziesz w zakładce Wsparcie.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach rolnych na zimę

Poznaj zakres ubezpieczeń i sprawdź jakie są czynniki ryzyka dla poszczególnych upraw

Rośliny oleiste ozime

W roku 2021 w jesiennym sezonie ubezpieczeń oferujemy ubezpieczenia od gradu oraz w pakietach zawierających ryzyko gradu oraz ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, huragan czy ogień.

Czytaj więcej

Zgłoś szkodę

Możesz zgłosić szkodę w wybrany przez Ciebie sposób.

Skontaktuj się z nami:

Wypełnij formularz online

Zgłoś szkodę