Pomiń i przejdź do treści
Ubezpieczenie upraw od gradu Ubezpieczenie upraw od gradu

Grad – ubezpieczenie

Ubezpieczenie od gradu

Grad – ubezpieczenie

Grad – czym jest i jak bardzo zagraża uprawom 

Grad to rodzaj opadów atmosferycznych, które składają się z bryłek lodu. Ich średnica może wynosić od kilku do nawet kilkudziesięciu milimetrów.  Grad jest częstym zjawiskiem powstającym w trakcie burz, a jego intensywność może się bardzo różnić – od delikatnego opadu po silne gradobicia, które mogą uszkodzić nie tylko uprawy, nasadzenia, ale również budynki, szklarnie, samochody. Straty, jakie na polu może spowodować gradobicie, często są bardzo poważne – mogą prowadzić do szkód całkowitych, czyli całkowitej utraty plonu. 

Symptomy gradobicia 

Szkody w uprawach rolnych, warzywach czy owocach spowodowane gradem powstają w wyniku opadu atmosferycznego składającego się z bryłek lodu. W zależności od rodzaju uprawy i fazy rozwojowej jaką osiągnęły rośliny w dniu szkody, możemy mieć do czynienia z różnym rodzajem uszkodzeń. Najważniejszymi symptomami wystąpienia gradu w uprawach są obicia, ścięcia, rozcięcia, przecięcia, zgięcia, złamania, wybicia, popękania roślin lub ich części. Na roślinach daje się zauważyć stronę, z której uderzał grad, tam uszkodzenia są liczniejsze. Ważnym czynnikiem wpływającym na rodzaj zniszczeń jest średnica kul gradowych oraz intensywność opadu. Gdy gradobicie było intensywne, o dużych gradzinach, interpretacja przyczyny uszkodzeń nie stanowi problemu, są to szkody, których nie można pomylić. Zupełnie inaczej wygląda, gdy mieliśmy do czynienia z gradem o małej średnicy, wtedy rzadziej dochodzi do ścięć czy rozcięć, za to na nadziemnych częściach rośliny możemy zaobserwować tzw. ocętkowanie, ślady po uderzeniu pojedynczych gradzin. Ocętkowanie jednak powstaje na zielonych roślinach, po ich zaschnięciu, chwilę przed zbiorami nie zauważymy już charakterystycznych dla gradu śladów. W takich przypadkach symptomów gradobicia należy szukać na okolicznych roślinach, tzw. świadkach.  

W wyniku uszkodzenia roślin lub ich części dochodzi do niewykształcenia plonu, niewykształcenia owoców. Możliwym skutkiem uszkodzeń spowodowanych gradem może być również wytworzenie przez rośliny plonu ze śladami działania tego ryzyka. 

Co ubezpieczyć od gradu  

Uprawy jakie można ubezpieczyć od szkód spowodowanych gradem to zboża ozime i zboża jare, rośliny oleiste, w tym rzepak czy słonecznik, kukurydza, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny strączkowe a także owoce takie jak truskawki, borówki czy winogrona oraz warzywa, wśród których można wymienić choćby cebulę czy marchew. Ubezpieczenia upraw od gradu oferowane są w ramach ubezpieczeń dotowanych, możesz otrzymać dopłatę w wysokości 65% składki. Przedmiotem ubezpieczenia jest plon główny rośliny, może być to ziarno, masa zielona, nasiona, korzenie, bulwy, cebule, główki, łodygi czy owoce. Ważnym aspektem na jaki należy zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu owoców i warzyw od ryzyka gradu jest ochrona przed szkodami jakościowymi i zwiększonymi kosztami sortowania. Uprawy od ryzyka gradu można ubezpieczyć zarówno jesienią (zboża i rośliny oleiste ozime) lub w sezonie wiosennym (zboża i rośliny oleiste jare, zboża i rośliny oleiste ozime, kukurydza, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny strączkowe, warzywa oraz owoce). 

Odszkodowanie za szkody gradowe 

W razie zniszczenia upraw przez grad, rzeczoznawcy podczas oględzin określają procentową wartość szkody. Odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody w plonie powstałe w wyniku gradobicia rozpoczyna się od 10% ubytku w plonie lub od 8%, jeżeli w ramach umowy ubezpieczenia wykupiona została klauzula zwiększająca odpowiedzialność. Górna granica odpowiedzialności wynosi 100%. 

Jak postępować w przypadku szkody na skutek gradobicia:​ 

Najważniejszą rzeczą, po stwierdzeniu wystąpienia ryzyka gradu, jest zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela. Zgodnie z ogólnymi warunkami umowy ubezpieczeniowej szkodę należy zgłosić w ciągu 3 dni od wystąpienia zdarzenia lub od powzięcia o nim informacji. Najszybszym sposobem zgłoszenia szkody w uprawach jest skorzystanie z formularza zgłoszenia szkody. 

Uprawy ubezpieczane od gradu

Przeczytaj jakie szkody może spowodować grad

Przeczytaj o innych ryzykach

Dowiedz się więcej

Secufarm® Lato

Dowiedz się więcej

Secufarm® Zima

Dowiedz się więcej

Aktualności

Dowiedz się więcej