Pomiń i przejdź do treści
deszcz nawalny skutki w kukurydzy deszcz nawalny skutki w kukurydzy

Deszcz nawalny – ubezpieczenie

Ubezpieczenie od deszczu nawalnego

Szkody w uprawach rolnych spowodowane deszczem nawalnym powstają w wyniku działania deszczu o współczynniku wydajności o wartości co najmniej 4. Oznacza to, że opad deszczu na powierzchni uprawnej powinien wynosić co najmniej 20 mm (20 l/m2) w ciągu 25 min. W przypadku braku możliwości ustalenia tego współczynnika bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniach deszczu nawalnego. Uprawy jakie można ubezpieczyć od szkód spowodowanych deszczem nawalnym to zboża ozime i zboża jare, rośliny oleiste ozime i jare,  kukurydza, buraki cukrowe, ziemniaki, oraz rośliny strączkowe. Ubezpieczenie od deszczy nawalnych jest ubezpieczeniem oferowanym w ramach ubezpieczeń dopłatowych. Ubezpieczając swoje uprawy możesz otrzymać dofinansowanie składki w wysokości 65 %.
Najważniejszymi symptomami wystąpienia deszczu nawalnego w uprawach są pozginane, połamane, popękane lub obtłuczone rośliny lub ich części.
Przedmiotem ubezpieczenia jest plon główny rośliny, może być to ziarno, masa zielona, nasiona, korzenie, bulwy. Uprawy od ryzyka deszczu nawalnego można ubezpieczyć zarówno jesienią (zboża i rośliny oleiste ozime) lub w sezonie wiosennym (zboża i rośliny oleiste jare, zboża i rośliny oleiste ozime, kukurydza, buraki cukrowe, ziemniaki i rośliny strączkowe).

Uprawy ubezpieczane od deszczu nawalnego

Przeczytaj jakie szkody może spowodować deszcz nawalny

Przeczytaj o innych ryzykach

Dowiedz się więcej

Secufarm® Lato

Dowiedz się więcej

Secufarm® Zima

Dowiedz się więcej

Aktualności

Dowiedz się więcej