Oferujemy indywidualne rozwiązania ubezpieczeniowe w ramach Secufarm®

Ubezpieczane uprawy

Znamy Twoje potrzeby i wiemy, jakie są największe zagrożenia dla Twojej pracy. Dlatego właśnie specjalizujemy się wyłącznie w ubezpieczeniach upraw od ryzyk pogodowych takich jak: grad, przymrozki, huragan, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania i ogień.

jesienny sezon ubezpieczeń rolnych

Zboża ozime

Ryzyka:

 • Ubezpieczenie od huraganu
  Huragan
 • Ubezpieczenie od gradu
  Grad
 • Ubezpieczenie od deszczu nawalnego
  Deszcz nawalny
 • Ubezpieczenie od ognia
  Pożar
 • Ujemne skutki przezimowania
  Ujemne skutki przezimowania
 • Przymrozki wiosennne
  Przymrozki wiosenne

Przedmiot ubezpieczenia: ziarno

Uprawy :

 • pszenica
 • pszenżyto
 • jęczmień
 • żyto
 • inne
W ramach produktu Secufarm® oferowanych przez VH Polska możesz ubezpieczyć uprawy zbóż ozimych z dopłatami budżetu państwa sięgającymi nawet 65%. Ochroną ubezpieczeniową w roku 2021 w sezonie jesiennym mogą być objęte pszenica, pszenżyto, jęczmień i żyto od takich ryzyk jak grad, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, huragan czy ogień. Odpowiedzialność za szkody może rozpocząć się już od 8% ubytku w plonie, pod warunkiem wykupienia dodatkowej klauzuli. Okres ochrony w przypadku ryzyka ujemnych skutków przezimowania trwa od 1 grudnia do 30 kwietnia, natomiast za szkody z tytułu przymrozków wiosennych odpowiadamy od 21 marca do 30 czerwca. Za straty spowodowane wyleganiem w wyniku deszczu nawalnego bądź huraganu odpowiedzialność wynosi 15 % dla szkód powstałych w stadiach od 60 do 85 BBCH (od początku kwitnienia do dojrzałości woskowej miękkiej).
rzepak zima

Rośliny oleiste ozime

Ryzyka:

 • Ubezpieczenie od huraganu
  Huragan
 • Ubezpieczenie od gradu
  Grad
 • Ubezpieczenie od deszczu nawalnego
  Deszcz nawalny
 • Ubezpieczenie od ognia
  Pożar
 • Ujemne skutki przezimowania
  Ujemne skutki przezimowania
 • Przymrozki wiosennne
  Przymrozki wiosenne

Przedmiot ubezpieczenia: nasiona

Uprawy :

 • rzepak
 • rzepik
W ramach produktu Secufarm® oferowanych przez VH Polska możesz ubezpieczyć rzepak korzystając z dofinansowania składki ubezpieczenia z budżetu państwowego w wysokości do 65%. W sezonie jesiennym w roku 2021 ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte uprawy rzepaku i rzepiku od takich ryzyk jak ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, grad, huragan czy ogień. Odpowiedzialność za szkody może rozpocząć się już od 8% ubytku w plonie, pod warunkiem wykupienia dodatkowej klauzuli. Okres ochrony w przypadku ryzyka ujemnych skutków przezimowania trwa od 1 grudnia do 30 kwietnia, natomiast za szkody z tytułu przymrozków wiosennych odpowiadamy od 15 kwietnia do 30 czerwca. W zależności od wybranych ryzyk odszkodowanie może wynosić 15 lub 25% sumy ubezpieczenia (odszkodowanie ryczałtowe) w przypadku ujemnych skutków przezimowania aż do 100% sumy ubezpieczenia w przypadku szkód spowodowanych gradem, deszczem nawalnym czy huraganem.

Uprawy rolne

Ubezpieczane uprawy

Ubezpieczone ryzyka Ujemne skutki przezimowania Przymrozki wiosenne Grad Deszcz nawalny Huragan Ogień
Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Dopłata z budżetu państwa Tak Tak Tak Tak Tak -
Początek ubezpieczenia Po 14 dniach karencji, ale nie wcześniej niż od 1 grudnia Po 14 dniach karencji, ale nie wcześniej niż od 15 kwietnia Po 14 dniach karencji
Koniec ubezpieczenia 30 kwietnia 30 czerwca Z chwilą zbiorów, nie później niż do 15 listopada Z chwilą zbiorów, nie później niż do 15 września
Przedmiot ubezpieczenia Plon główny rośliny
Odpowiedzialność od Odszkodowanie ryczałtowe 15% lub 25% sumy ubezpieczenia Już od 8% ubytku w plonie przy wykupieniu klauzuli szczególnej Odpowiedzialność za spalenie uprawy
Odpowiedzialność do 100% 90%
Odszkodowanie ryczałtowe w przypadku przeorania 25% sumy ubezpieczenia jeżeli do szkody doszło w stadium 29 BBCH dla zbóż ozimych/rzepaku ozimego (faza krzewienia/ koniec tworzenia pędów bocznych), 09 BBCH dla pozostałych roślin (wydostawanie się liści, liścieni lub pochewki liściowej)
Odpowiedzialność za wyleganie w zbożach n.d. 15% sumy ubezpieczenia za szkody, które powstały od 60 do 85 stadium BBCH (od początku kwitnienia do dojrzałości woskowej miękkiej) n.d.
Udział własny Nie

Dokumenty do pobrania

Pozostałe dokumenty do pobrania (w tym archiwalne) znajdziesz w zakładce Wsparcie.

Dowiedz się więcej o ubezpieczanych zimą uprawach

Rośliny oleiste ozime

W roku 2021 w jesiennym sezonie ubezpieczeń oferujemy ubezpieczenia od gradu oraz w pakietach zawierających ryzyko gradu oraz ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, huragan czy ogień.

Czytaj więcej

Zboża ozime

Na jesienny sezon ubezpieczeń upraw przygotowaliśmy ofertę ubezpieczenia dla ozimych odmian takich zbóż jak pszenica, pszenżyto, jęczmień i żyto.

Czytaj więcej

Zgłoś szkodę

Możesz zgłosić szkodę w wybrany przez Ciebie sposób.

Skontaktuj się z nami:

Wypełnij formularz online

Zgłoś szkodę