Pomiń i przejdź do treści
ubezpieczenie borówki ubezpieczenie borówki ubezpieczenie borówki

Borówka

Ubezpieczenie borówki

Uprawy borówki są szczególnie narażone na ryzyko gradu. W wyniku tego ryzyka może dojść do szkód całkowitych, takich jak ścięcia kwiatów, zawiązków i owoców, a także do szkód jakościowych, kiedy kule gradowe uszkodzą plon w wyniku czego utraci on wartość handlową. W VH POLSKA możesz ubezpieczyć borówkę od szkód gradowych, korzystając z 65% dopłaty do składki. W razie szkody masz pewność, że odszkodowanie będzie uwzględniało zarówno straty ilościowe jak i jakościowe.
ubezpieczenia owoców

Borówka

Grad

Przedmiot ubezpieczenia: owoce

Poproś o ofertę

Borówka

Poznaj zakres ochrony oferowanego przez nas ubezpieczenia borówki

Ubezpieczone ryzyka Grad
Dopłata z budżetu państwa Tak
Początek ubezpieczenia Po 14 dniach karencji, nie wcześniej niż od siewu lub zasadzenia
Koniec ubezpieczenia Z chwilą zbiorów, nie później niż do 15 listopada
Przedmiot ubezpieczenia Plon głowny rośliny
Odpowiedzialność za szkody ilościowe Tak
Odpowiedzialność za szkody jakościowe Tak
Odpowiedzialność od Już od 10 % ubytku w plonie
Odpowiedzialność do 90% sumy ubezpieczenia
Udział własny 10% wartości szkody
Zniesienie udziału własnego Nie

Uprawa borówki w Polsce

Borówka wysoka zaczęła być uprawiana w Polsce kilkadziesiąt lat temu, od tego czasu nieustannie rośnie areał uprawny tego owocu. Uprawa może być prowadzona praktycznie na terenie całego kraju, jednak są rejony gdzie produkcja prowadzona jest na dużą skalę. Według danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2023 rok, powierzchnia uprawy borówki w Polsce wynosiła już 12 608 ha. Najwięcej nasadzeń znajduje się w województwie mazowieckim, lubelskim i łódzkim.

Wraz ze wzrostem areału pojawiają się nowe problemy. Uprawa borówki wymaga wiedzy i dużych nakładów finansowych. Zadbać trzeba o odpowiednią glebę i jej pH, bilans mikro i makroelementów, oraz właściwe nawodnienie. Wyzwaniem stają się choroby i szkodniki, sprowadzanie materiału szkółkarskiego niesie ze sobą ryzyko przeniesienia patogenów. W ostatnich latach dużym zagrożeniem stała się choćby Muszka plamoskrzydła (Drosophila suzuki). Szkody wyrządzają zarówno larwy jak i osobniki dorosłe. Pierwsze wyjadają miękisz żerując w owocach oraz małe otwory w skórce dzięki, którym oddychają. Na powierzchni owoców widzimy miękkie załamanie jagody. Stanowi to doskonałe miejsce zakażenia dla chorobotwórczych grzybów lub bakterii. W wyniku tak szybkiego rozwoju szkodnika od momentu pojawienia się straty w plonie mogą sięgać nawet 100%.

Ryzyka pogodowe w uprawie borówki

Zagrożeniem o znacznym znaczeniu gospodarczym są ryzyka pogodowe, wśród nich najpoważniejsze szkody  w plantacjach rokrocznie powoduje grad.

Tym ryzykiem uprawy zagrożone są przez dłuższy czas – od kwitnienia do zbiorów. Często dochodzi do poważnych szkód, które niszczą cały plon. Zagrożeniem są nie tylko duże fronty pogodowe – producenci owoców mogą też odczuwać poważne skutki lekkiego regionalnego gradu z uwagi na wysokie wymogi jakościowe. Grad jest szczególnie niebezpieczny dla dojrzałych owoców. Dojrzałe owoce pękają w słońcu i zaczynają gnić. Czasami powstają zapadające się obtłuczenia w tkance miękkiej. Szkodę tę trudno rozpoznać jednak mocno ogranicza ona przydatność owoców do spożycia.

Wskutek uszkodzeń, zielone niedojrzałe owoce reagują z kolei drewnieniem skórki. Z uwagi na wady optyczne nie jest możliwe wprowadzenie ich na rynek.

W przypadku gdy grad jest bardzo intensywny, może dochodzić do szkód całkowitych w postaci ścięć owoców lub ich zawiązków . Uszkodzenia sprzyjają też infekcjom bakteryjnym lub grzybiczym, wywoływanym np. przez bakterie Pseudomonas.

Szczególnym przypadkiem szkody jest grad uderzający w kwiaty. Z reguły odpadają całe kwiaty lub kwiatostany, których brak odzwierciedlony jest w niższym plonie. Zdarza się jednak, że odrywają się lub uszkodzone zostają tylko płatki kwiatów, a zalążnia na zewnątrz wygląda na nienaruszoną. Szkoda wydaje się być więc w pierwszej chwili niewielka. Dalszy rozwój owoców zależy od tego, czy doszło już do zapylenia. Pszczoły i trzmiele nie rozpoznają bowiem kwiatów pozbawionych płatków, a co za tym idzie nie dojdzie do zapylenia.

Jak dobrze ubezpieczyć borówkę?

Ubezpieczenie owoców wymaga specjalnego podejścia, w tych uprawach jakość odgrywa decydującą rolę. Dlatego ubezpieczenie powinno gwarantować odszkodowanie zarówno w odniesieniu do szkód ilościowych (mniejszy plon, brak plonu) jak i, co jest w tym wypadku decydujące, jakościowych (owoce uszkodzone, zdeformowane).

Ubezpieczenie borówki oferowane przez VH POLSKA objęte jest 65% dopłatą do składki, odpowiedzialność rozpoczyna się już od 10 % ubytku w plonie a ubezpieczyciel odpowiada zarówno za szkody ilościowe jak i jakościowe w wyniku działania gradu.

  • Ubezpieczenie od gradu
  • Ubezpieczenie od huraganu
  • Przymrozki wiosenne
  • Ubezpieczenie od deszczu nawalnego
  • Ubezpieczenie od ognia

Grad

Oznacza szkody powstałe wskutek opadu atmosferycznego składającego się z bryłek lodu.

Symptomy: obicia, ścięcia, rozcięcia, zgięcia, złamania, popękania roślin lub ich części. Przeczytaj więcej o ubezpieczeniu od gradu.

Huragan

Oznacza szkody powstałe w wyniku działania wiatru o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s, którego działanie wyrządza masowe szkody; pojedyncze szkody uważa się za spowodowane przez huragan, jeżeli w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono działanie huraganu.

Symptomy: rośliny lub części roślin zostają wyrwane z korzeniami, złamane, potłuczone, połamane, zniszczone, popękane, pościerane, zmiażdżone lub obtłuczone. Przeczytaj więcej o ubezpieczeniu od huraganu.

Przymrozki wiosenne

Oznaczają szkody spowodowane przez obniżenie się temperatury poniżej 0°C, w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 30 czerwca, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu głównego lub jego części.

Symptomy: uszkodzenia tkanek w formie zamarznięcia lub pękania komórek, wskutek czego rośliny lub części roślin obumierają lub zostają uszkodzone w taki sposób, że nie wykształci się już z nich żaden plon, w szczególności żaden owoc lub rozwinie się z nich tylko plon ze śladami działania przymrozku wiosennego. Przeczytaj więcej o ubezpieczeniu od przymrozków wiosennych.

Deszcz nawalny

Oznacza szkody powstałe wskutek deszczu o współczynniku wydajności o wartości co najmniej 4; w przypadku braku możliwości ustalenia tego współczynnika bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniach deszczu nawalnego.

Symptomy: rośliny lub części roślin zostają bezpośrednio przez deszcz nawalny pozginane, połamane, popękane lub obtłuczone. Przeczytaj więcej o ubezpieczeniu od deszczu nawalnego.

Ogień

Oznacza szkody na skutek działania ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile.

Symptomy: rośliny lub ich części zostają spalone, osmolone lub wykazują, jako skutek pożaru, uszkodzenia spowodowane sadzą lub dymem. Przeczytaj więcej o ubezpieczeniu od ognia.

Ujemne skutki przezimowania

Oznaczają szkody spowodowane wymarznięciem, wymoknięciem, wyprzeniem, wysmaleniem lub wysadzeniem roślin, w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 kwietnia, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin, lub całkowitej utracie plonu głównego lub jego części

Symptomy: wymarznięcia, wysmalenia, wyprzenia, wymoknięcia, wysadzanie roślin. Przeczytaj więcej o ubezpieczeniu od ujemnych skutków przezimowania.

Secufarm® Lato

Dowiedz się więcej

Secufarm® Zima

Dowiedz się więcej

Aktualności

Dowiedz się więcej

Dokumenty do pobrania

Ogólne warunki ubezpieczenia upraw rolnych do umów zawartych od dnia 01.01.2024

OWU/VHPolska/2/2024

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia upraw rolnych do umów zawartych do dnia 31.12.2023

0-035/Kl-Pl/11.02.2020

Pobierz

Ustandaryzowany dokument

Ubezpieczenie upraw rolnych

Pobierz

Folder informacyjny

Ubezpieczenie upraw rolnych

Pobierz

Wykaz upraw xlsx

Secufarm® Lato

Pobierz

Wykaz upraw pdf

Secufarm® Lato

Pobierz

Formularz zgłoszenia szkody

Edytowalny pdf

Pobierz

Statut Vereinigte Hagelversicherung VVaG

Pobierz

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Pobierz