Pomiń i przejdź do treści

Otwarcie wiosennego sezonu ubezpieczenia upraw 2021

Jeszcze przed nastaniem kalendarzowej wiosny rozpoczęliśmy wiosenny sezon ubezpieczania upraw.

Ubezpieczenie upraw rolnych 2021 – od kiedy

W tym roku termin początku sprzedaży nastąpił 12 marca 2020. Do sezonu przygotowywaliśmy się już od dłuższego czasu, obecnie kończymy cykl szkoleń produktowych dla współpracujących z nami pośredników. Panujące warunki pogodowe i ruszająca wegetacja powodują, że rolnicy zaczynają poszukiwać oferty ubezpieczeń upraw rolnych. W VH Polska będą mogli oni dobrać odpowiednią odpowiedniej ochronę z linii Produktu Secufarm® Lato, ubezpieczając przymrozki wiosenne, grad, deszcz nawalny, huragan i ogień. Ochroną ubezpieczeniową objęte będą mogły zostać zarówno uprawy konwencjonalne jak zboża, buraki, ziemianki, kukurydza czy rzepak oraz uprawy specjalne zarówno warzywa jak i truskawki czy owoce krzewów owocowych jak borówka. Ubezpieczenia sprzedawane przez VH Polska, podobnie jak w poprzednich sezonach, oferowane będą z dopłatą budżetu państwa w wysokości do 65%. – mówi Andrzej Janc dyrektor sprzedaży VH Polska.

Co w zakresie ubezpieczenia?

Dysponujemy limitem dotacji do składek, który wielu rolnikom pozwoli w nowoczesny sposób zabezpieczyć swoje plantacje. W odniesieniu do tradycyjnych upraw rolnych oferujemy ubezpieczenia od gradu, przymrozków wiosennych, huraganu, deszczu nawalnego oraz ognia. Zakres ubezpieczenia niezmiennie zakłada odpowiedzialność już od 8% ubytku plonie na polu lub jego części do 100% sumy ubezpieczenia i to bez udziałów własnych.

Uwzględniając doświadczenia wielu rolników z roku ubiegłego będziemy odpowiadali za szkody spowodowane deszczem nawalnym, gdzie poza odpowiedzialnością za bezpośrednie skutki działania tego ryzyka ubezpieczenie obejmuje również zastoiska wodne. Bez konieczności wykupienia dodatkowej klauzuli. – mówi Andrzej Janc.

Huragan i deszcz nawalny

Wyleganie zbóż spowodowane huraganami i deszczami nawalnymi również będzie ubezpieczane w formie zryczałtowanej. Jako pierwsi na Polskim rynku, proponujemy nowoczesne podejście do ryzyka wylegania zbóż. W przypadku działania huraganu lub deszczu nawalnego prowadzących do wylegania w fazach rozwojowych od początku kwitnienia do dojrzałości woskowej miękkiej (60-85 BBCH) będziemy wypłacali odszkodowanie ryczałtowe w wysokości 15%.

Uprawy o specjalnych potrzebach

Jakość, jakość i jeszcze raz jakość, na to stawiają rolnicy i konsumenci– mówi Andrzej Janc. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom ubezpieczamy warzywa i owoce od ryzyka gradu ze szczególnym naciskiem na utratę jakości, zwiększone koszty sortowania i ryzyko odbioru. W tym celu pośrednicy mogą zaoferować ochronę ubezpieczeniową rozbudowaną o specjalistyczne klauzule (bezskładkowe lub za niewielką dopłatą składki) oparte o rynkowe normy jakości dla owoców i warzyw.

Komfort pracy pośrednika

W ręce pośredników oddaliśmy nową wersję systemu obsługi sprzedaży Moje VH, gdzie w oparciu o dedykowany geoportal mają możliwość zarządzania działkami, polami i zasiewami z wykorzystaniem interaktywnych map.

Jesienny sezon ubezpieczeń upraw 2021 – dowiedz się od kiedy