Pomiń i przejdź do treści

Wiosenny sezon ubezpieczeń upraw 2024

Ubezpieczenia upraw rolnych w sezonie wiosna 2024

4 marca otwieramy tegoroczny wiosenny sezon ubezpieczeń upraw rolnych. Rolnicy będą mogli dobrać odpowiednią ochronę z linii Produktu Secufarm® Lato i ubezpieczyć swoje uprawy od takich ryzyk jak przymrozki wiosenne, grad, deszcz nawalny, huragan czy ogień. Dopłata z budżetu państwa wynosi do 65% składki. Nasza wiosenna oferta kierowana jest zarówno do producentów zbóż, buraków, ziemniaków, kukurydzy, rzepaku jak i do plantatorów owoców czy warzyw.

Szeroka oferta ubezpieczenia upraw

Niezmiennie w VH POLSKA rolnicy mają gwarancję stałej sumy ubezpieczenia, odpowiedzialność za zastoiska wodne czy wyleganie wynikłe z deszczu nawalnego oraz odpowiedzialność już od 8% ubytku w plonie na polu lub jego części. 

Polisa dostosowana do klimatu

Dostosowujemy naszą ofertę do potrzeb rolników, a te zmieniają się wraz z wprowadzaniem nowych odmian, lecz przede wszystkim ze zmianami klimatycznymi. 

Obserwujemy coraz wcześniejszy start wegetacji, co zwiększa ekspozycję upraw na przymrozki wiosenne, bardzo suche wiosny z burzami piaskowymi (wywiewanie, zawiewanie, ścieranie roślin), intensywne wczesne deszcze nawalne prowadzące do zmycia lub zamulenia całych upraw bądź zasiewów a w późniejszych fazach wylegania i zastoiska, oraz przybierające na sile gradobicia. Wzrost intensywności i częstotliwości zjawisk pogodowych w połączeniu z wysokimi nakładami przyczynia się do znacznego wzrostu wartości szkód ponoszonych przez rolników. Ochronę od tych wszystkich ryzyk rolnicy znajdą w naszej nowości na ten sezon, pakiecie katastroficznym. 

Ubezpieczenie upraw to zabezpieczenie dochodu

Szacujemy, że zainteresowanie ubezpieczeniami będzie większe niż dotychczas, bowiem rosnące koszty produkcji przy spadających cenach płodów rolnych będą skłaniać rolników do zabezpieczenia swoich dochodów i ograniczania strat. Ubezpieczenie jako jeden z mechanizmów zarządzania ryzykiem będzie temu służyć – Andrzej Janc- dyrektor ds. sprzedaży w VH POLSKA 

Pamiętajmy o karencji!

Limity dopłat do składek, jakie przeznaczył na ten cel Minister rolnictwa, są podobne do tych z ubiegłych lat, nie spodziewamy się zatem, żeby pula pieniędzy się wyczerpała, niemniej, nie odkładajmy ubezpieczenia na ostatni moment. W sezonie wiosennym bardzo ważną rolę odgrywa karencja, zazwyczaj 14 dniowa, dlatego warto z wyprzedzeniem pomyśleć o ubezpieczeniu od ryzyk które mogą pojawić się na początku wegetacji, jak wspomniane już wczesne deszcze nawalne czy przymrozki, mówi Andrzej Janc. 

ubezpieczenia upraw rolnych 2024