Pomiń i przejdź do treści

Ubezpieczenie z dopłatami – czy warto?

Trwa sezon jesiennych ubezpieczeń, rolnicy zasiali już wszystkie zaplanowane na ten rok oziminy, zarówno zboża jak i rzepaki są w dobrej kondycji, gotowe do zimowej przerwy wegetacyjnej. Pogoda na polach natomiast coraz mocnej przypomina o konieczności ochrony przed ujemnymi skutkami przezimowania. Dlaczego warto zdecydować się na ochronę od tego ryzyka i co jeszcze powinno znaleźć się na jesiennej polisie ubezpieczenia upraw?

W jesiennym sezonie ubezpieczyć można uprawy zbóż ozimych (pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime) oraz uprawy rzepaku ozimego.

Ubezpieczenia zarówno dla rzepaku i zbóż dostępne będą w pakietach:

  • grad;
  • grad, ujemne skutki przezimowania;
  • grad, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania;
  • grad, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, deszcz nawalny, huragan.

Każdy z pakietów może zostać rozszerzony o niepodlegające dopłatom ryzyko ognia.

Ubezpieczenia rolne – ochroń swój zysk

Ubezpieczenie upraw daje rolnikowi przede wszystkim pewność zabezpieczenia w pierwszej kolejności nakładów, które poniósł, bądź poniesie za chwilę, na założenie upraw. Co oznacza, że w pierwszej kolejności właśnie chronimy nakłady, a potem chronimy marżę. Jeśli spojrzymy na produkcję rzepaku to 2/3 albo nawet więcej to są nakłady, reszta to jest zysk.– mówi Andrzej Janc, dyrektor sprzedaży VH Polska.

Rosnące ceny powodują, że podnieść należałoby sumy ubezpieczenia na jakie zawierane są polisy. Ze znacznym wzrostem cen mieliśmy do czynienia już na początku roku, kiedy wielu rolników miało ubezpieczone uprawy znacznie poniżej ich aktualnej wartości.

Wówczas wyszliśmy z inicjatywą doubezpieczenia w postaci wystawienia kolejnej umowy ubezpieczenia. Dzięki temu w przypadku wystąpienia szkody, likwidacja szkód odbywała się z 2 polis ubezpieczeniowych: z polisy bazowej, gdzie na przykład rzepak był ubezpieczony na 10 tys. zł jesienią zeszłego roku i kolejne 2,5 tysiąca było ubezpieczane na polisie tegorocznej – wyjaśnia Andrzej Janc, dyrektor sprzedaży VH Polska.

Ile kosztuje ubezpieczenie upraw w 2022 roku?

Sumy ubezpieczenia w tym roku mogą wzrosnąć nawet o 50%. Co w praktyce oznacza, że rzepak będzie ubezpieczany nawet na 12,5 tys. zł na hektar, a zboża na 15 tys. zł na hektar sumy ubezpieczenia – mówi Andrzej Janc.

Ubezpieczenie plonów – jakie ryzyka pogodowe zagrażają uprawom?

Ubezpieczenie upraw powinno być dla rolnika jedną z części składowych zarządzania produkcją w gospodarstwie, taką samą jak siew czy nawożenie.

Rzepaki najlepiej ubezpieczyć od ujemnych skutków przezimowaniaprzymrozków wiosennych, gradu, deszczu nawalnego oraz huraganu. Najczęstszymi ryzykami zagrażającymi plantacjom zbóż ozimych są grad, deszcz nawalny oraz huragan. Jednak to ujemne skutki przezimowania mogą zniszczyć największe areały zasiewów, jak miało to miejsce chociażby w 2012 roku, kiedy wymarzła pszenica na ogromnym areale w Wielkopolsce, Kujawach i Dolnym Śląsku.

W przypadku zbóż i rzepaku warto także przemyśleć dodatkowe ubezpieczeń od ognia. Koszt składki waha się od kilku do kilkunastu złotych na jeden hektar w zależności od sumy ubezpieczenia – wskazuje Andrzej Janc i dodaje – Ubezpieczenia od ognia najczęściej w zakładach ubezpieczeń jest formą dodatku do ubezpieczeń z dopłatą budżetu państwa. W przypadku VH Polska to ubezpieczenie jest załączane w postaci klauzuli szczególnej. Warto też wspomnieć, że przy pożarze zboża na pniu odpowiedzialność VH Polska dotyczy praktycznie każdej przyczyny: czy to jest zaprószenie ognia, podpalenie, iskra z kombajnu czy ciągnika.

Ubezpieczenie upraw rolnych 2022 – do kiedy?

Na dopłaty do ubezpieczeń upraw rząd przeznaczył w bieżącym roku pulę 1,5 mld złotych. Dlatego środków na dopłaty z pewnością wystarczy dla wszystkich chcących ubezpieczyć się rolników. Dotowane ubezpieczenia upraw w VH Polska dostępne są od 1 października. Z zawarciem polisy należy jednak spieszyć się z innego powodu niż ryzyko wyczerpania dopłat, sprzedaż ubezpieczeń będzie bowiem trwała wyłącznie do 30 listopada, nie zostało już zatem wiele czasu na decyzję.

Zachęcamy Państwa do obejrzenia materiału pochodzącego z Tygodnika Poradnika Rolniczego, znajdziecie tam wywiad z rolnikiem- Panem Grzegorzem Maślanką, Ekspertem Agro VH Polska – Dawidem Chwirotem oraz dyrektorem sprzedaży VH Polska – Andrzejem Jancem.

ubezpieczenia upraw 2022