Pomiń i przejdź do treści

Otwarcie jesiennego sezonu ubezpieczenia upraw

21 września rozpoczęliśmy jesienny sezon ubezpieczenia upraw. Ochroną mogą być objęte uprawy zbóż ozimych (pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime) oraz uprawy rzepaku ozimego.

Macie Państwo możliwość dobrania odpowiedniej ochrony z linii Produktu Secufarm® Zima ubezpieczając ujemne skutki przezimowania, grad, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny i huragan. Ubezpieczenia sprzedawane są z dopłatą budżetu państwa w wysokości 65%.

Z uwagi na ograniczoną w tym roku pulę pieniędzy przeznaczonych na dopłaty do składek spodziewamy się, że jesienny sezon ubezpieczeń będzie dynamiczny. Dla rolników, którzy nie zdążą skorzystać z ubezpieczeń z dopłatą budżetu państwa mamy przygotowaną ofertę na warunkach komercyjnych – mówi Andrzej Janc, dyrektor sprzedaży VH Polska.

Jakie nowości w ubezpieczeniach wprowadziliśmy?

Andrzej Janc: Mając na uwadze zmieniające się warunki pogodowe i wynikające z nich oczekiwania rolników postanowiliśmy wprowadzić w naszej ofercie nowe rozwiązanie. W pakietach zawierających ryzyko przymrozków wiosennych, po wybraniu klauzuli specjalnej nasza odpowiedzialność za przymrozki rozpoczyna się już od 21 marca pod warunkiem osiągnięcia przez rośliny określonych faz rozwojowych zależnych od rodzaju uprawy. Niezmiennie, w takich ryzykach jak grad, deszcz nawalny, huragan odpowiadamy za szkody do 100% sumy ubezpieczenia, nie stosujemy również udziałów własnych.

Zadbaliśmy nie tylko o innowacyjność samego produktu, zależy nam również na komforcie pracy pośrednika ubezpieczeniowego, jakości świadczonej przez niego usługi. Dlatego ostatnie miesiące intensywnie pracowaliśmy nad nową wersją systemu sprzedaży – MojeVH – intuicyjny system pozwala na szybką pracę pośrednika, ułatwia wpisywanie działek i pól, tym samym mocno skraca czas potrzebny do przygotowywania oferty i polisy.

Monitoring jesienny upraw i likwidacja szkód

Na losowo wybranych polach lub na życzenie Klienta, po zawarciu umowy ubezpieczenia będziemy przeprowadzać jesienne oględziny upraw. Nasi Eksperci Agro już teraz weryfikują zasiewy rzepaku ozimego a następnie przystąpią do oceny stanu zasiewów zbóż. Będzie to służyć wytypowaniu regionów, w których oględziny powinny zostać przeprowadzone na szerszą skalę – w momencie, kiedy rośliny będą wchodziły w stan spoczynku. Cieszę się, że i na tym polu udało nam się wprowadzić nowe technologie, cały proces jesiennych oględzin odbywać się będzie przy wsparciu tabletów. Okres zimowy wykorzystamy na szkolenia rzeczoznawców, zależy nam żeby standardy likwidacji szkód wykonywanych przez VH Polska były równe na terenie całej Polski – mówi Michael Lösche, dyrektor zarządzający VH Polska.