Pomiń i przejdź do treści

Moje VH – system sprzedaży ubezpieczeń upraw

Cieszymy się, że mogliśmy w ręce naszych Agentów przekazać system ubezpieczeń upraw – Moje VH. Moje VH to złożony system, który już niedługo, poza możliwością ubezpieczeń upraw, oferować będzie wiele innych aplikacji związanych z uprawami, szkodami, korespondencją czy pogodą.

Już teraz praca w naszym systemie sprzedaży ubezpieczeń upraw gwarantuje:

  • najdokładniejszy sposób oznaczania działek i pól
  • bieżący podgląd na mapie pól i upraw należących do klienta
  • szybkie przygotowanie oferty i polisy gwarantuje innowacyjne rozwiązanie: raz wprowadzone działki po zakończeniu umowy pozostają na mapach w systemie, a pola czekają na nowe zasiewy.

Andrzej Janc – Dyrektor sprzedaży: Efektem pracy w mMoje VH jest przygotowanie i jednoczesne porównanie wielu ofert dla klienta. Możemy uwzględnić różne potrzeby co do zakresu ubezpieczenia, dodatkowych klauzul a także przebierać w szeregu gatunków upraw. Aby móc komfortowo pracować dzisiaj jak i w przyszłości zachęcamy do dokładnego określenia położenia pól uprawnych w przestrzeni geograficznej. Nasi pośrednicy mają możliwość „obsiewania” lub „obsadzania” pól uprawnych, po to żeby oferta i polisa odzwierciedlała rzeczywisty stan na polu. Z upływem czasu i przeprowadzania zbiorów, w sposób automatyczny będziemy również „dokonywać zbiorów” z pól, po to żeby przeznaczyć je do obsiewu lub obsadzania w kolejnych okresach wegetacyjnych i tym samym wystawiania nowych ofert ubezpieczeniowych. Jeżeli w międzyczasie wydarzy się szkoda również oznaczymy to w odpowiednim miejscu.