Pomiń i przejdź do treści

VH Polska partnerem wydania specjalnego top agrar „Ograniczenie ryzyka”

W kwietniowym wydaniu top agrar znajdziecie Państwo dodatek specjalny: „Ograniczenie ryzyka”. Powstał on przy współudziale VH Polska. Razem z dziennikarzami top agrar dzielimy się w nim wiedzą na temat zmian klimatycznych i wpływie jaki mają na uprawy. Prezentujemy również różne strategie zarządzania ryzykiem pogodowym, a także analizujemy pływ deszczy nawalnych i huraganów na uprawy warzyw i kukurydzę.

Powodzenie produkcji rolnej w dużej mierze zależy od pogody i warunków klimatycznych, co sprawia, że rolnictwo jest jednym z najbardziej wrażliwych na zmiany klimatyczne sektorów gospodarki. Jednocześnie jednak, będąc podstawowym gwarantem bezpieczeństwa żywnościowego, jest ono obszarem o kluczowym znaczeniu dla naszego społeczeństwa. W obliczu zachodzących zmian klimatycznych prowadzenie produkcji rolnej staje się coraz trudniejsze. Gwałtowne zmiany temperatury i sumy opadów przy jednoczesnym ciągłym wzroście częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych i klimatycznych wywierają ogromny wpływ na sukces ekonomiczny gospodarstw rolnych i stanowić będą coraz większe wyzwanie w przyszłości. Wystarczy przyglądnąć się warunkom jakie panowały w Polsce jeszcze 10 lat temu. Zdecydowanie rzadziej przychodziło nam mierzyć się z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. W szczególności wzrost częstotliwości występowania ryzyk systemowych jak susze czy przymrozki przyczynił się do znacznych strat w sektorze rolnym. Prognozy dla europejskiego rolnictwa nie pozostawiają złudzeń, powinniśmy przygotować się na większą częstotliwość i intensywność występowania zarówno suszy jak i przymrozków wiosennych. Dla rolnictwa pogoda od zawsze była czynnikiem decydującym o dobrym lub złym roku.  – mówi Michael Lösche, dyrektor zarządzający VH Polska.

W kontekście zachodzących zmian klimatycznych istotności nabiera pytanie: „Czy w przyszłości tych dobrych lat będzie coraz mniej?” Co robić, aby ograniczyć wpływ niekorzystnych zjawisk pogodowych na płynność finansową gospodarstwa?

Prezentujemy strategie zarówno pasywnego jak i aktywnego zarządzania ryzykiem stosowane przez rolników. Zastanawiamy się nad skutkami ryzyk systemowych i lokalnych oraz formami pomocy na jakie może liczyć rolnik.

O czym jeszcze będzie można przeczytać?

W wydaniu przyjrzymy się dokładniej kukurydzy i przedstawimy jakie ryzyka pogodowe są dla niej najniebezpieczniejsze w poszczególnych fazach rozwojowych, pokażemy jak nadmiar wody może doprowadzić do zniszczenia plantacji marchwi i warzyw kapustnych. Zabieramy Państwa również za granicę, do naszych sąsiadów i w rozmowie z panem Werkmeisterem pokazujemy jak nowoczesne rolnicze stacje pogodowe pomagają w prowadzeniu gospodarstwa.

Serdecznie polecamy kwietniowe wydanie top agrar!