Pomiń i przejdź do treści

Start jesiennego sezonu 2023

Wraz z początkiem jesieni ruszy sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw w VH POLSKA. Od 25 września rolnicy będą mogli kupić polisę ubezpieczenia dla swoich jesiennych zasiewów.

Dedykowana oferta obejmować będzie wszystkie zboża ozime oraz rzepaki i rzepik.

Ubezpieczenia dostępne są w pakietach:

Każdy z pakietów może zostać rozszerzony o niepodlegające dopłatom ryzyko ognia.

Ubezpieczenie ujemnych skutków przezimowania oferowane jest z ryczałtem wypłaty odszkodowania na poziome 15% lub 25% sumy ubezpieczenia.

Szeroki zakres ochrony dla upraw ozimych

Zmiany w przyrodzie, zmiany klimatu, zmuszają zarówno ubezpieczycieli jak i rolników do zmian w podejściu do ryzyk pogodowych. Doświadczenia w Polsce i Europie pokazały, że wegetacja z roku na rok startuje wcześniej, natomiast przymrozki wiosenne występują mniej więcej o stałych porach.

Doświadczenia nasze i rolników pokazały, że wprowadzenie przez VH POLSKA mechanizmu odpowiedzialności za szkody występujące przed 15 kwietnia była decyzją słuszną. Każda sprzedawana przez nas polisa z tym ryzykiem daje ochronę od przymrozków wiosennych już z początkiem ruszenia wegetacji, bez dodatkowych kosztów czy klauzul. Jaki będzie przebieg pogody tej zimy trudno teraz stwierdzić, niemniej faktem jest, że rośliny kończą zimowy spoczynek coraz wcześniej, natomiast przymrozki występują niezmiennie w podobnych terminach, zazwyczaj w okolicach pełni księżyca, a te przypadają w 2024 roku 25 marca (prawdopodobny początek wegetacji), 24 kwietnia (kwitnienie rzepaku) i 25 maja (kłoszenie zbóż). – mówi Andrzej Janc, dyrektor sprzedaży VH POLSKA.

Ubezpieczając uprawy ozime w sezonie jesiennym powinniśmy również rozważyć ochronę od ujemnych skutków przezimowania. Szkody z tego ryzyka powstają w wyniku wysmalenia, wyprzenia, wymoknięcia lub wysadzenia roślin. Zmienne warunki pogodowe w okresie zimowym takie jak zmiany temperatur powodujące naprzemienne zamarzanie i rozmarzenie, ciężka, mokra i długo utrzymująca się pokrywa śnieżna, lub całkowity jej brak, mroźne, suche wiatry, to są wszystko czynniki które mogą przyczynić się, że uprawy nie przetrwają zimy, lub przetrwają ją w sposób, który nie zagwarantuje odpowiedniego plonu. Pamiętajmy, że ujemne skutki przezimowania są ryzykiem, które nie występuje, jak choćby grad, bardzo często, ale na niewielkich obszarach, jest to ryzyko wielkoobszarowe, które jak wystąpi to obejmujące swym zasięgiem duże połacie, całych województw, lub jak miało to miejsce ostatnio w 2016, całego kraju.

Andrzej Janc: Wbrew pozorom stabilne zimy jakie były jeszcze ponad 30 lat temu nie prowadziły do znaczących szkód. Mróz „trzymał” długo przy solidnej pokrywie śnieżnej. Obecnie, mimo kalendarzowej zimy, wegetacja potrafi trwać do stycznia, kiedy przychodzą pierwsze poważniejsze ochłodzenia.  Najgorsze dla roślin są zmiany temperatur, raz zimno później znowu ciepło. Taka przeplatanka powoduje rozhartowywanie się roślin i zmiany w ich komórkach. W ostatnich latach szczególnie niebezpieczne staje się ryzyko wysmalania, gdzie przy braku śniegu i silnym wietrze i mrozie rośliny są wysuszane i tym samym zamierają.

Dla rolników, którzy zdecydują się na szersze pakiety ochrony zbóż, obejmujące szkody huraganowe i deszcze nawalne, przygotowaliśmy jak co roku dodatkową ochronę ubezpieczeniową od wylegania. Jako pierwsi na rynku szczegółowo opisaliśmy sposób ochrony ubezpieczeniowej wypłacając 15% ryczałt odszkodowawczy. Wyleganie zbóż od początku kwitnienia do dojrzałości woskowej miękkiej powoduje spadek plonowania. Przekłada się to na uzyskanie mniejszej masy 1000 ziaren względem powierzchni, gdzie do wylegania nie doszło.

Jakie wymagania powinna spełniać plantacja przed zawarciem umowy ubezpieczenia?

Umowa ubezpieczenia może być zawarta nawet jeśli założenie uprawy jest dopiero planowane. Oznacza, to że w tym samym czasie można ubezpieczyć rzepak ozimy, który zasiewany jest na przełomie sierpnia i września oraz zboża, które są wysiewane znacznie później, nawet po zbiorach kukurydzy czy buraków cukrowych. Ważne jest jednak kryterium agrotechniczne, które rośliny powinny osiągnąć przed zakończeniem jesiennej wegetacji. Jest to związane z określoną obsadą oraz fazą rozwojową w przypadku rzepaku ozimego przynajmniej 8 liści a w zbożach 2 lub 3 liście w zależności od ich gatunku. VH POLSKA prowadzi jesienny monitoring upraw, losowo sprawdzając w jakiej kondycji rośliny są przed zimą. Jeśli u danego rolnika z jakiś względów, ww. kryteria nie zostaną spełnione jest możliwość wyłączenia części lub całego pola z ochrony ubezpieczeniowej. Przyczyną włączeń mogą być słabe wschody, działanie szkodników niewłaściwe zastosowanie zabiegów herbicydowych etc.

Dobra likwidacja szkód jest kluczowa

Wybierając ubezpieczenie i kupując polisę cały czas mamy nadzieję, że nic złego się nie stanie. Jednak, kiedy dojdzie do szkody liczy się to jaki zakres ochrony wybraliśmy, czy obejmuje on ryzyko, z którego wystąpiła szkoda, czy suma ubezpieczenia odpowiada realnej wartości potencjalnego plonu z uprawy. Najważniejsze w ubezpieczeniach jest jednak to jak zostanie zlikwidowana szkoda.

Andrzej Janc: Kładziemy szczególny nacisk na jakość naszej likwidacji szkód. Jesteśmy jednym na rynku tak wyspecjalizowanym ubezpieczycielem oferującym wyłącznie ubezpieczenia upraw. Najwyższe standardy likwidacji szkód zapewniamy dzięki dużej, wyszkolonej grupie rzeczoznawców. Nasi rzeczoznawcy regularnie biorą udział w szkoleniach, seminariach, wspólnych szacowaniach szkód, nie tylko w Polsce, ale również za granicą, korzystając z naszej aktywności ubezpieczeniowej w Europie. Na początku września braliśmy udział w seminarium AIAG w temacie likwidacji szkód w kukurydzy.