Pomiń i przejdź do treści

Likwidacja szkód w uprawach – Seminarium AIAG

Na początku września odbyło się seminarium AIAG w temacie likwidacji szkód w kukurydzy. Ponad 170 uczestników reprezentujących ubezpieczycieli, reasekuratorów i brokerów rolnych spotkało się na polach pod Berlinem, aby wymienić opinie i doświadczenia w zakresie likwidacji szkód spowodowanych takimi ryzykami jak huragan i susza.

Gwałtowne gradobicia i burze, ale coraz częściej także susze, prowadzą do zwiększonego ryzyka strat w plonach w gospodarstwach rolnych. W związku ze wzrostem ekstremalnych zjawisk pogodowych i coraz większą złożonością szkód (spowodowanych jednoczesnym wystąpieniem kilku ryzyk), międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie likwidacji szkód staje się coraz ważniejsza. – mówi Michael Lösche, dyrektor oddziału VH POLSKA i członek komisji eksperckiej ds. szkód w AIAG.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Ubezpieczycieli Rolnych AIAG (Association Internationale des Assureurs de la Production Agricole) to organizacja, która zrzesza ponad 100 ubezpieczycieli, reasekuratorów i brokerów zajmujących się ubezpieczeniami rolnymi. AIAG założono w 1951 r. w Paryżu i działa w przeszło 20 krajach na świecie.

Coroczne seminaria AIAG i odbywające się co dwa lata kongresy zapewniają członkom Międzynarodowego Stowarzyszenia Ubezpieczycieli Rolnych możliwość intensywnej wymiany metod pracy i doświadczeń w zakresie ubezpieczeń produkcji rolnej i szacowania szkód. W trakcie kilkudniowego seminarium, członkowie stowarzyszenia spotykają się, by wymienić opinie i doświadczenia w zakresie ubezpieczania ryzyk w produkcji rolnej, sadowniczej i ogrodniczej.

W tym roku gospodarzami seminarium byli niemieccy ubezpieczyciele, którzy z wielką przyjemnością powitali około 170 uczestników z 21 krajów w Berlinie i Münchebergu w dniach od 30 sierpnia do 01 września. Tegoroczne seminarium koncentrowało się na likwidacji szkód spowodowanych przez huragany i susze w kukurydzy. Ocena symulowanych szkód odbyła się na specjalnie przygotowanych polach Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF) w Müncheberg. Podzieleni na dwanaście grup uczestnicy mieli za zadanie oszacować ubytek w plonie, uwzględniając jednocześnie wpływ szkód obcych (choroby, szkodniki), a także ocenić wpływ poszczególnych ryzyk (szkody łączone).

Vereinigte Hagel, współorganizatora tegorocznego seminarium, reprezentowali współpracownicy z Niemiec, Włoch, Litwy i Polski, w tym kilku rzeczoznawców z VH POLSKA.

Michael Lösche: Wybierając ubezpieczenie i kupując polisę cały czas mamy nadzieję, że nic złego się nie stanie. Jednak, kiedy dojdzie do szkody, liczy się to, jaki zakres ochrony wybraliśmy, czy obejmuje on ryzyko, z którego wystąpiła szkoda, czy suma ubezpieczenia odpowiada realnej wartości potencjalnego plonu z uprawy. Najważniejsze jednak w ubezpieczeniach jest to, w jaki sposób ubezpieczyciel zaopiekuje się nami po wystąpieniu szkody. Dlatego, poczynając od zgłoszenia szkody, przez kontakt rzeczoznawcy, oględziny, po wypłatę odszkodowania, dbamy, by wszystkie procesy przebiegały szybko i w sposób jak najdogodniejszy dla rolnika. Najważniejszą rolę w całym procesie likwidacji odgrywają rzeczoznawcy.

W ustalaniu terminu oględzin kluczowy jest nie tylko czas, ale przede wszystkim wiedza, czasami z likwidacją trzeba się bardzo spieszyć, zdarza się, że już po kilku godzinach od zgłoszenia rzeczoznawcy są na polu u rolnika, z kolei inne szkody nie wymagają aż takiej szybkiej reakcji, ale trzeba je likwidować w dwóch etapach, bo dopiero po jakimś czasie od zdarzenia widać, jakie szkody wyrządziło dane ryzyko pogodowe.

W VH POLSKA dbamy, aby nasi rzeczoznawcy byli odpowiednio przygotowani.  Właśnie dlatego tak ważną rzeczą są seminaria, szkolenia, wspólne szacowanie szkód. Nasi specjaliści regularnie uczestniczą w seminariach organizowanych przez AIAG. Cieszę się, że w tym roku dodatkowo, korzystając z poletek doświadczalnych przygotowanych na seminarium AIAG, udało nam się zorganizować szkolenie dla większej grupy naszych rzeczoznawców. Ponad 30 z nich spotkało się 5 września i, podobnie jak kilka dni wcześniej, uczestnicy seminarium, wspólnie szacowali szkody z huraganu i suszy w kukurydzy.

AIAG