Pomiń i przejdź do treści

Złoty Krzyż Zasługi dla Michaela Lösche – dyrektora VH Polska, oddziału Vereinigte Hagelversicherung VVaG

W związku z obchodami XXX-lecia Polskiej Izby Ubezpieczeń Prezydent RP Andrzej Duda uhonorował odznaczeniami państwowymi, Krzyżem Zasługi, osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce. Uroczystość wręczenia odznaczeń miała miejsce 21 czerwca 2022 roku w Warszawie. Odznaczenia, w imieniu Prezydenta, wręczał Sekretarz Stanu, Pan Andrzej Dera.

Mamy zaszczyt poinformować, że Michael Lösche został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz polskiego rynku ubezpieczeń.

Ustanowiony w 1923 r. Krzyż Zasługi nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli, spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. Krzyż Zasługi początkowo był najwyższym odznaczeniem dla osób cywilnych, które po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku wyróżniły się w pracy dla kraju i społeczeństwa, spełniając czyny wychodzące poza zakres ich codziennych obowiązków.

Pan Michael Lösche od wielu lat związany jest z ubezpieczeniami upraw oraz rolnictwem. W roku 1991 rozpoczął pracę dla największego ubezpieczyciela upraw w Europie – VEREINIGTE HAGEL –jako dyrektor ds. upraw specjalnych w kraju i za granicą. Następnie objął funkcję pełnomocnika generalnego oraz dyrektora zespołu szkodowego, odpowiadając w szczególności za obszar zarządzania szkodami i rewizji.

Od 2012 roku zajmuje wysokie stanowiska w polskiej branży ubezpieczeń rolnych. Jako członek zarządu Concordia Ubezpieczenia (dziś: Generali Polska) w latach 2012-2019 oraz jako dyrektor oddziału VH POLSKA (od 2019 r.) jest mocno zaangażowany rozwój ubezpieczeń upraw w Polsce.  Od 2015 roku reprezentuje nasz kraj w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Ubezpieczycieli Rolnych AIAG (Association Internationale des Assureurs de la Production Agricole) w zakresie opracowywania wytycznych likwidacji szkód. W swojej działalności opiera się przed wszystkim na wieloletnim doświadczeniu w projektowaniu innowacyjnych rozwiązań ubezpieczeniowych oraz współpracy z międzynarodową siecią ekspertów do spraw likwidacji szkód.

Wniósł istotny wkład w polski system ubezpieczeń z dopłatami z budżetu państwa. Będąc członkiem podkomisji PIU brał udział w pracach z Ministerstwem Rolnictwa oraz przedstawicielami środowiska naukowego, których efektem było skuteczne skierowanie wniosku do Unii Europejskiej o notyfikację projektu subsydiowania dopłat do składek ze środków krajowych. Dzięki jego inicjatywie skorzystano z doświadczeń austriackiego rynku. Dzięki tamtym działaniom, z 2013 roku, rozwiązanie umożliwiające dopłaty do składek w ubezpieczeniach upraw dla polskich rolników funkcjonuje do dziś.

W ciągu ostatnich lat Michael Lösche aktywnie uczestniczył w rozwoju polskiego systemu ubezpieczeń rolnych. Obecnie jako dyrektor VH Polska,  chce nadal wzmacniać i szukać nowych korzystnych rozwiązań dla polskiego rynku ubezpieczeń, kontynuując dialog i dobrą współpracę z instytucjami państwowymi, takimi jak Ministerstwo Rolnictwa, czy PIU, jednocześnie wsłuchując się w potrzeby rolników i rozwijać ideę ubezpieczeń wzajemnych.

Wręczając odznaczenia państwowe, pan Andrzej Dera odczytał słowa prezydenta RP skierowane do uczestników odchodów jubileuszu PIU:

Szanowni Państwo,

Pozdrawiam serdecznie uczestników gali z okazji XXX-lecia Polskiej Izby Ubezpieczeń.

W ten wyjątkowy jubileusz przypomniano nam, że od ponad trzech dekad w wolnej Polsce tworzymy warunki do rozwoju społecznej gospodarki rynkowej opartej na wolności i działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz Solidarności i współpracy. Ta konstrukcyjna formuła znajduje swoje szczególne urzeczywistnienie w postaci wolnego rynku ubezpieczeń, którego reprezentantem jest Polska Izba Ubezpieczeń. XXX-lecie Państwa działalności to z pewnością okazja do podsumowań wniosków i planów. Warto jednak, myśląc o przyszłości, sięgnąć do korzeni ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. Ubezpieczenie to idea, która jest z nami już nie tylko od 30 lat, ale od ponad dwóch wieków. W przyszłym roku przypada bowiem 220 rocznica utworzenia na ziemiach Polskiego Towarzystwa Ogniowego, a już za 2 dni, 23 czerwca przypada data uchwalenia przez sejm Rzeczypospolitej ustawy, na mocy której utworzono polską Dyrekcję Ubezpieczeń Wzajemnych. To zaledwie dwie daty spośród wielu ważnych dat, które wyznaczają historię ubezpieczeń w Polsce. Dziś rynek ubezpieczeń stale się rozwija. Dotyczy to zarówno towarzystw ubezpieczeniowych jak i oferty ubezpieczeń, które obejmują coraz to nowe ryzyka. Tak bardzo ważne byśmy mogli czuć się bezpiecznie i mieli poczucie, że ubezpieczone jest nie tylko nasze życie i zdrowie, ale także cywilna odpowiedzialność czy potencjalny zysk.  Ubezpieczenia są tym, co pozwala nam w spokoju myśleć o przyszłości i podejmować życiowe decyzje. Oznacza to, że na branży ubezpieczeniowej spoczywa szczególna odpowiedzialność. Towarzystwa ubezpieczeniowe powoływane są do tego by dawać poczucie bezpieczeństwa, to jest ich misją, ich racją bytu i to właśnie powinno być ich najwyższym prawem. Wierzę, że to właśnie tą zasadą kierują się Państwo w codziennej działalności. Liczę też bardzo na konstruktywną współpracę z przedstawicielami towarzystw zrzeszonych w Polskiej Izbie Ubezpieczeń i na Państwa głos w dyskusji nad dalszą poprawą systemu ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. Jest wiele obszarów, w których rynek ubezpieczeniowy może funkcjonować lepiej z pewnością jednym z nich jest rolnictwo co podkreśliła niedawno rada do spraw Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich przy prezydencie Rzeczypospolitej. Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się wypracować jak najlepsze rozwiązania służące ochronie interesów polskich rolników. Dziękuję państwu za dotychczasową współpracę i wkład jaki wnoszą państwo budowanie systemu ubezpieczeń w Polsce. Gratuluję wszystkim odznaczonym za zasługi w działalności na rzecz polskiego rynku ubezpieczeń.

Wszystkich państwa jeszcze raz bardzo serdecznie pozdrawiam, życząc satysfakcji z tak ważnej społecznej misji jaką jest działalność ubezpieczeniowa.

Z wyrazami szacunku

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda