Pomiń i przejdź do treści

VH Polska otwiera wiosenny sezon ubezpieczeń upraw 2022

1 marca VH Polska otwiera tegoroczny, wiosenny, sezon ubezpieczeń upraw rolnychW tym roku, podobnie jak w ubiegłych, rolnicy będą mogli dobrać odpowiednią ochronę z linii Produktu Secufarm® Lato, ubezpieczając przymrozki wiosenne, grad, deszcz nawalny, huragan i ogień. Ochroną objęte będą mogły zostać zarówno uprawy konwencjonalne jak zboża, buraki, ziemianki, kukurydza czy rzepak oraz uprawy specjalne zarówno warzywa jak i wybrane gatunki owoców. Ubezpieczenia sprzedawane przez VH Polska, podobnie jak w poprzednich sezonach, oferowane będą z dopłatą budżetu państwa w wysokości do 65%. – mówi Andrzej Janc dyrektor sprzedaży VH Polska.

Co w zakresie ubezpieczeń upraw rolnych 2022?

W odniesieniu do tradycyjnych upraw rolniczych, w ramach produktu Secufarm® oferowanych przez VH Polska rolnicy, korzystając z dopłat z budżetu państwa sięgających 65%, będą mogli ubezpieczyć się od takich ryzyk jak grad, przymrozki wiosenne, huragan, deszcz nawalny oraz ogień. Zakres ubezpieczenia powiększony o odpowiednie klauzule szczególne niezmiennie zakłada odpowiedzialność już od 8% ubytku plonie na polu lub jego części do 100% sumy ubezpieczenia bez udziałów własnych.

Podobnie jak w ubiegłym sezonie po wykupieniu przez rolników ochrony od deszczy nawalnych, będziemy odpowiadali zarówno za bezpośrednie skutki działania tego ryzyka jak również za zastoiska wodne, bez konieczności wykupienia dodatkowej klauzuli. – mówi Andrzej Janc i dodaje – Wyleganie zbóż spowodowane huraganami i deszczami nawalnymi również będzie ubezpieczane w formie zryczałtowanej. W poprzednim sezonie jako pierwsi na Polskim rynku, zaproponowaliśmy nowe podejście do ryzyka wylegania zbóż. W przypadku działania huraganu lub deszczu nawalnego prowadzących do wylegania w fazach rozwojowych od początku kwitnienia do dojrzałości woskowej miękkiej  (60-85 BBCH) rolnik otrzyma odszkodowanie ryczałtowe w wysokości 15%.

Istotna suma ubezpieczenia

Stale rosnące koszty produkcji a także dobre rokowania, jeśli chodzi o ceny wyprodukowanych w 2022 płodów rolnych będą skłaniać rolników do wysokich sum ubezpieczenia. Przygotowane na ten sezon rozwiązania oferowane przez VH Polska pozwolą spełnić te potrzeby rolników. Szacujemy, że sumy ubezpieczenia wzrosną nawet o 60% względem roku ubiegłego – A. Janc.

O ubezpieczeniu upraw pomyśl zanim wysiejesz

W roku 2022 do dyspozycji rolników rząd oddał 1,5 mld złotych, oznacza to, że pieniędzy na dopłaty do ubezpieczeń nie zabraknie zarówno w sezonie wiosennym jak i jesiennym. Nie warto jednak z decyzjami o ubezpieczeniu czekać do ostatniej chwili. Dla osób, które zdecydują się na zakup polisy w VH Polska w okresie między 1 a 7 marca w zakresie obejmującym ryzyko przymrozków wiosennych i klauzulę odpowiedzialności od 8% ubytku w plonie, ochrona ubezpieczeniowa zostanie rozszerzona o ryzyko tzw. wczesnych przymrozków. Oznacza to, że ochrona obejmie okres od 21 marca do 14 kwietnia, nie wcześniej jednak niż od osiągnięcia przez rośliny stadium 32 BBCH, z limitem odpowiedzialności do 15% sumy ubezpieczenia. W odniesieniu do upraw jarych warto również wcześnie pomyśleć o ubezpieczeniu, najlepiej już na etapie planowania zasiewów bądź nasadzeń. Uprawy jare chwilę po zasianiu i na etapie kiełkowania są mocno narażone na takie ryzyka jak deszcze nawalne czy huragany, powstałe w tym czasie szkody często skutkują koniecznością ponownych zasiewów, przy obecnych cenach materiału siewnego, jest to dużym ryzykiem dla rolników.

Uprawy o specjalnych potrzebach

Warto pamiętać o rozwiązaniach dedykowanym producentom warzyw i owoców. Konsumenci oczekują od rolników towarów o bardzo dobrej jakości i odpowiednim wyglądzie. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom ubezpieczamy warzywa i owoce od ryzyka gradu ze szczególnym naciskiem na utratę jakości, zwiększone koszty sortowania i ryzyko odbioru. W tym celu pośrednicy mogą zaoferować ochronę ubezpieczeniową rozbudowaną o specjalistyczne klauzule oparte o rynkowe normy jakości zarówno dla producentów owoców jak i warzyw– A. Janc.

Zakorzenieni w rolnictwie

Jako Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych i jednocześnie ubezpieczyciel specjalistyczny, wywodzimy się z organizacji zakładanych przez samych rolników. Idea wspólnotowości towarzyszy nam od przygotowania produktu po likwidację szkód. Wielu z naszych pracowników i rzeczoznawców jest rolnikami, bądź z rolnictwa się wywodzi, dlatego rozumiemy potrzeby i obawy naszych klientów. Dzięki temu, że oferujemy wąską, specjalistyczną grupę produktów ubezpieczeniowych możemy zadbać o każdy szczegół naszej oferty, a świadczona przez nas ochrona jest dopasowana do indywidualnych potrzeb producentów rolnych.