Pomiń i przejdź do treści

Jesienny monitoring upraw

Powoli kończy się jesienny sezon ubezpieczenia upraw rolnych w VH Polska. Choć w naszej ofercie ciągle znajdują się ubezpieczenia komercyjne, to wykorzystany został przyznany nam przez Ministerstwo Rolnictwa limit dopłat do składek.

W nadchodzących tygodniach będziemy przeprowadzali jesienny monitoring upraw, podczas którego weryfikowany będzie stan plantacji zbóż i rzepaku przed zimą.

Andrzej Janc, dyrektor sprzedaży VH Polska: Celem monitoringu jest utwierdzenie naszych klientów w tym, że dana umowa została zawarta prawidłowo.

Podczas monitoringu sprawdzamy fazę rozwojową, ilość liści oraz obsadę, a także określamy ogólną kondycję roślin. W razie potrzeby, fragmenty plantacji które nie spełniają wymagań opisanych w OWU będziemy wyłączali z ubezpieczenia.

Więcej o jesiennym monitoringu upraw rolnych

O szczegółach trwającego jesiennego monitoringu upraw opowiedział Andrzej Janc, dyrektor sprzedaży VH Polska w filmie, który znajdziecie Państwo poniżej.

Monitoring jesienny rozpoczynamy pod koniec października, kiedy rośliny powinny osiągnąć już optymalne parametry zapewniające przezimowanie. Dla prawidłowego rozwoju roślin ważny jest zarówno optymalny termin siewu jak i warunki agrometeorologiczne. Nie zapominajmy, że plon upraw ozimych, zwłaszcza rzepaku, budowany jest jesienią- mówi A. Janc i dodaje:

Podczas monitoringu wsparciem jest nasza flota dronów, dzięki której mamy lepszą perspektywę widzenia. Wszystkie dane operacyjne gromadzimy i przesyłamy z wykorzystaniem tabletów. Wykorzystanie zdjęć lotniczych ułatwia określenie miejsc na polu w których występują obszary problematyczne np. słabe wschody, efekty zastoisk wodnych czy miejsca zniszczone przez zwierzyną łowną.

Pamiętajmy jednak, że drony czy tablety są to tylko narzędziami pracy, nic bowiem nie zastąpi wprawnego oka i doświadczenia rzeczoznawcy. Rzeczoznawcy z jakimi współpracujemy to rolnicy, doradcy rolni, osoby z wieloletnią praktyką zdobytą bezpośrednio na polu. VH Polska, jako oddział Vereinigte Hagelversicherung przykłada ogromna wagę do likwidacji szkód i oględzin upraw. Praca naszych rzeczoznawców jest jednym z najważniejszych elementów zawieranej z rolnikami umowy ubezpieczenia upraw.