Pomiń i przejdź do treści

Podsumowanie wyników jesiennego monitoringu

Pod koniec jesiennego sezonu sprzedaży ubezpieczeń upraw VH Polska przeprowadziło monitoring upraw ozimych. Celem lustracji było określenie czy ubezpieczone uprawy osiągnęły prawidłowe parametry przed zimowym spoczynkiem.  Oceniano przede wszystkim plantacje rzepaku ozimego, lecz również i zboża ozime stanowiły przedmiot oceny. Podobnie jak w zeszłym sezonie z bazy umów ubezpieczeniowych z całej Polski zostały wylosowane polisy zawierające w pakiecie ryzyko ujemnych skutków przezimowania. Podczas monitoringu rzeczoznawcy VH Polska wspomagali się dronami, które ułatwiały proces lustracji dużych i pagórkowatych obszarów.

Metodyka monitoringu upraw rolnych

Metodyka monitoringu pozostała niezmienna, czyli zakładała sprawdzenie kilku podstawowych parametrów plantacji m. in. obsada roślin, stopień porażenia przez choroby lub szkodniki czy faza rozwojowa. Ponadto w uprawie rzepaku ozimego, oprócz tych parametrów, dodatkowej ocenie podlegała średnica szyjki korzeniowej i wyniesienie stożka wzrostu nad powierzchnię gleby. W przypadku niespełnienia kryteriów plantacje lub ich części zostały wyłączone z ubezpieczenia. Właściwe parametry zawarte w OWU VH Polska:

  • Dla zbóż ozimych – obsada od 150 roślin/m2, faza rozwojowa od 12 BBCH (faza 2 liści), dokładne wartości są zależne od gatunku uprawy,
  • Dla rzepaku ozimego – obsada od 23 roślin/m2, faza rozwojowa od 15 BBCH (faza 5 liścia) dokładne wartości zależą od rodzaju odmiany (populacyjna lub hybrydowa).

Parametry rozwojowe roślin we wszystkich regionach kraju były na ogół optymalne. Dodatkowo rolnicy zadbali o odpowiednią regulację, co pozwoliło ograniczyć nadmierny przerost upraw, przede wszystkim rzepaku ozimego, a to zapewnia prawidłowe warunki do przezimowania.

Stan ozimin w Polsce

Ogólny stan plantacji ozimin w Polsce można ocenić jako dobry. Problemy chorobowe lub porażenie szkodnikami występowały w stopniu znikomym, mimo ciepłego i dość suchego okresu po zasiewach. Na obszarze całego kraju zauważono objawy żerowania śmietki kapuścianej, w większości przypadków w stopniu niezagrażającym przezimowaniu.
Jednakże zdarzały się przypadki silnego porażenia chorobowego. Przykładem może być jedna z lustrowanych plantacji rzepaku ozimego w powiecie braniewskim, na której stwierdzono bardzo silną infekcję kiły kapustnych.

Przebieg pogody bezpośrednio po zasiewach rzepaku czy zbóż ozimych był sprzyjający dobremu ukorzenieniu się roślin. Dlatego plantacje rozwinęły silne systemy korzeniowe, które pozwoliły wykształcić optymalnej wielkości rośliny przed nadejściem kolejnej zimy.

Plantacje zbóż ozimych były odchwaszczone, większość była chroniona za pomocą fungicydów. Plantacje są generalnie w dobrej lub bardzo dobrej kondycji z dużym potencjałem przezimowania. Lustrowane plantacje pszenicy osiągnęły fazę 2-3 liści i miały obsadę około 250 – 300 szt/m2. Zdarzały się przypadki późnych siewów (nawet w 2 połowie listopada) po zbiorach kukurydzy lub buraków cukrowych, takie plantacje również kwalifikowano do ubezpieczenia, z uwagi na fazę szpilkowania i zwiększoną obsadę roślin.

Większość plantacji rzepaku ozimego i zbóż ozimych osiągnęło wymagane parametry do ubezpieczenia zgodnie z OWU VH Polska. Uprawy ozime jak na razie mają się dobrze oraz posiadają wysokie potencjały do przezimowania. Niemniej jednak to dopiero początek spoczynku zimowego, a do początku kolejnego sezonu wegetacyjnego pozostało kilka miesięcy, dlatego z określeniem plonowania musimy wstrzymać się co najmniej do wiosny.