Pomiń i przejdź do treści

Monitoring jesienny upraw 2021

Jesienny sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw rolnych powoli dobiega końca, a wegetacja roślin zmierza ku zimowemu spoczynkowi. Dlatego VH Polska w drugiej połowie listopada rozpoczęło jesienny monitoring ubezpieczonych plantacji. Podstawowym celem takich lustracji jest weryfikacja parametrów jakie powinny osiągnąć rośliny przed zbliżającą się zimą oraz ogólna kontrola kondycji upraw na obszarze całego kraju.

Z bazy umów ubezpieczeniowych z całej Polski zostały wylosowane polisy, które zawierały uprawy rzepaku ozimego lub zbóż ozimych, a w pakiecie zostało wybrane ryzyko ujemnych skutków przezimowania. Monitoring jesienny rozpoczynamy pod koniec sezonu wegetacyjnego, ponieważ wtedy plantacje powinny już osiągnąć optymalne parametry.

Rzeczoznawcy VH Polska podczas kontroli stanu zasiewów sprawdzają takie parametry jak: faza rozwojowa, obsada roślin, kondycja systemów korzeniowych, czy porażenie przez choroby i szkodniki. W przypadku niespełnienia tych kryteriów pola lub ich części zostają wyłączone z ubezpieczenia. Zgodnie z OWU VH Polska prawidłowe parametry to:

  • Dla zbóż ozimych – obsada od 150 roślin/m2, faza rozwojowa od 12 BBCH (faza 2 liści), dokładne wartości są zależne od gatunku uprawy,
  • Dla rzepaku ozimego – obsada od 23 roślin/m2, faza rozwojowa od 15 BBCH (faza 5 liścia) dokładne wartości zależą od odmiany.

Pamiętajmy o tym, iż istnieje wiele czynników warunkujących przezimowanie upraw ozimych. A dodatkowo plon ozimin budowany jest już od samego początku wegetacji, czyli jesiennego wysiewu. Jednakże na dokładną ocenę plonotwórczą roślin, musimy poczekać do przyszłej wiosny, kiedy to plantacje znowu rozpoczną wegetację.

O szczegółach trwającego jesiennego monitoringu upraw opowiedział Dawid Chwirot w filmie, który znajdziecie Państwo poniżej: