Pomiń i przejdź do treści

Jesienna oferta ubezpieczeń upraw

Trwa jesienny sezon ubezpieczeń upraw 2022

Już od 26 września rolnicy mogą ubezpieczyć swoje uprawy w VH Polska.

W jesiennym sezonie ochroną będą mogły być objęte uprawy zbóż ozimych (pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime) oraz uprawy rzepaku ozimego. Rolnicy będą mieli możliwość dobrania odpowiedniej ochrony z linii Produktu Secufarm® Zima ubezpieczając ujemne skutki przezimowania, grad, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny i huragan.

Ubezpieczenia upraw sprzedawane przez VH Polska objęte są dopłatami z budżetu państwa do 65% składki.

Ubezpieczenia zarówno dla rzepaku i zbóż dostępne będą w pakietach:

  • grad;
  • grad, ujemne skutki przezimowania;
  • grad, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania;
  • grad, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, deszcz nawalny, huragan

Każdy z pakietów może zostać rozszerzony o niepodlegające dopłatom ryzyko ognia.

Ubezpieczenie ujemnych skutków przezimowania oferowane będzie z ryczałtem wypłaty odszkodowania na poziome 15% lub 25% sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie rzepaku ozimego możliwe jest bez konieczności jednoczesnego ubezpieczania zbóż ozimych.

Odpowiedzialność za szkody może rozpocząć się już od 8% ubytku w plonie, pod warunkiem wykupienia dodatkowej klauzuli. Okres ochrony, w przypadku ryzyka ujemnych skutków przezimowania, trwa od 1 grudnia do 30 kwietnia. Z kolei w pakietach zawierających ryzyko przymrozków wiosennych, po wybraniu nieodpłatnej klauzuli specjalnej odpowiedzialność VH Polska za przymrozki rozpoczyna się już od 21 marca pod warunkiem osiągnięcia przez rośliny określonych faz rozwojowych zależnych od rodzaju uprawy i trwa do 30 czerwca.

Niezmiennie, w takich ryzykach jak grad, deszcz nawalny, huragan odpowiadamy za szkody do 100% sumy ubezpieczenia, nie stosujemy również udziałów własnych.

Ubezpieczenia upraw rolnych 2022 – do kiedy?

Dotowane ubezpieczenia upraw rolnych w jesiennym sezonie dostępne będą od 26 września do 30 listopada. W tym roku pula pieniędzy przeznaczonych na dopłaty do polis ubezpieczenia upraw rolniczych opiewa na rekordową kwotę wynoszącą 1,5 mld zł. Pieniędzy na dopłaty z całą pewnością wystarczy, każdy kto planuje zabezpieczyć się przed utratą dochodu w wyniku ryzyk pogodowych będzie mógł skorzystać z ubezpieczeń dotowanych.